Proces schvalování

Školní rok 2022/23

(postup pro školy nadete zde)

Potvrzení registrace ZŠ/ŠJ v aplikaci Obědy pro děti / Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

Potvrzení přijetí e-žádosti / Přijetí podepsaného souhlasu zákonného zástupce poštou.

Zpracování žádosti:

  • podrobně žádost projdeme;
  • seznámíme se s rodinnou situací dětí;
  • pokud je třeba doplnit informace, upřesnit situaci či popsat další postup, spojíme se s kontaktní osobou školy a řešíme věc hlouběji;
  • kontrolujeme správnost kalkulace a období čerpání;
  • pokud škola byla zapojena v projektu již v předchozím školním roce, kontrolujeme také stav vyúčtování – zda jej máme, zda je kompletní a zda byl případný přeplatek řádně vrácen zpět na transparentní účet;
  • kontrolujeme aktuální možnost čerpání finančních prostředků tak, aby nedocházelo k prodlevám.

Odsouhlasení žádosti a možnost exportu návrhu darovací smlouvy a kalkulace v aplikaci.

Připojení kopie souhlasu zřizovatele do aplikace + aktualizace období čerpání a výše daru ve vztahu k vyúčtování a datu souhlasu zřizovatele ze strany ZŠ/ŠJ.

Potvrzení kompletnosti podkladů a správnosti údajů v darovací smlouvě a výzva k podpisu darovací smlouvy.

Podpis darovací smlouvy – NOVĚ – ve školním roce 2022/23 připojuje ZŠ/ŠJ podepsaný sken darovací smlouvy opatřený zaručeným elektronickým podpisem přímo do aplikace k žádosti jako dokument ve formátu PDF. Smyslem této změny je zjednodušit proces podepisování darovacích smluv, snížit náklady a urychlit poskytnutí pomoci. Není nutné odesílat originál dokumentu poštou, ale je nutné nahrát darovací smlouvu do aplikace podepsanou (buď elektronicky, nebo pokud nemá ZŠ/ŠJ zaručený elektronický podpis zřízen, pak ručně podepsaný sken). V posledním kroku dochází k podpisu darovací smlouvy ze strany dárce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., tzn. k potvrzení dokumentu oběma smluvními stranami a uložení uzavřené darovací smlouvy v konkrétní žádosti a na serveru aplikace Obědy pro děti.

Úhrada celkové částky daru.

Připojení kopie potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona do aplikace k žádosti ze strany ZŠ/ŠJ.

S PODPOROU