Školní roky

Projekt Obědy pro děti má za sebou devátý školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím žákům základních škol, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit školní obědy. Ve školním roce 2021/22 jsme podpořili 12.871 dětí z 1.106 základních škol po celé České republice, což je o 3.162 podpořených dětí více, než v minulém školním roce a také o 151 více zapojených škol. Počet dětí tak meziročně výrazně vzrostl, a to o 33%. Počet zapojených škol vzrostl o 16%. Celková vyplacená suma dosáhla téměř 60 milionů korun, což je nárůst o 28%. Rozdíl mezi nárůstem % počtu dětí a % potřebných prostředků je dán tím, že za děti předchozího školního roku vždy v dalším roce platíme již od prvního školního dne. Děti přitom přibývají do programu postupně. Celková suma vyplacená na Obědy pro děti od počátku projektu překročila 243 milionům korun.

Projekt Obědy pro děti má za sebou osmý školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím dětem ze základních škol. Ve školním roce 2020/21 jsme podpořili 9.709 dětí z 955 základních škol po celé České republice, což je o 894 podpořených dětí více, než v minulém školním roce.  Počet dětí tak meziročně opět vzrostl (o 10,1%), počet zapojených škol a školních jídelen zůstal řádově stejný. Celková vyplacená suma dosáhla téměř 47 milionů korun. což je nárůst o 20%. Rozdíl mezi nárůstem % počtu dětí a % potřebných prostředků je dán tím, že za děti předchozího školního roku vždy v dalším roce platíme již prvního školního dne. Děti přitom přibývají do programu postupně. Níže vidíte přiložené schéma s hodnotami za dosavadní roky naší činnosti. Celková suma vyplacená na Obědy pro děti od počátku projektu překročila 183 milionům korun!
Projekt Obědy pro děti má za sebou sedmý školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím dětem ze základních škol. Ve školním roce 2019/20 se nám podařilo pomoci 8.815 dětem z 975 základních škol po celé České republice, což je o 696 podpořených dětí více, než v minulém školním roce.  Počet dětí tak meziročně opět vzrostl (o 8,5%) a navýšil se také (o 36) počet zapojených škol a školních jídelen. Celková vyplacená suma překročila 39 milionů korun. Níže vidíte přiložené schéma s hodnotami za dosavadní roky naší činnosti. Celková suma vyplacená na Obědy pro děti od počátku projektu překročila 136 milionům korun!
Projekt Obědy pro děti má za sebou šestý školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím dětem ze základních škol. Ve školním roce 2018/2019 se nám podařilo pomoci 8.119 dětem z 939 základních škol po celé České republice, což je o 1.207 podpořených dětí více, než v minulém školním roce.  Počet dětí tak vzrostl meziročně o pětinu, navýšil se také počet zapojených škol a školních jídelen. Celková vyplacená suma činila téměř 34 milionů korun. Níže vidíte přiložené schéma s hodnotami za dosavadní roky naší činnosti. Celková suma vyplacená na Obědy pro děti od počátku projektu se již blíží 100 milionům korun!
Projekt Obědy pro děti má za sebou pátý školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím dětem ze základních škol. „Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo pomoci 6.912 dětem z 876 základních škol po celé České republice, což je o 1.698 podpořených dětí více, než v minulém školním roce,“ informuje iniciátorka projektu a ředitelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN paní Ivana Tykač.  Počet dětí tak vzrostl meziročně opět o třetinu, o 15% se navýšil počet zapojených škol a školních jídelen. Celková vyplacená suma činila téměř 28 milionů korun, což je opět téměř dvojnásobný nárůst proti předchozímu školnímu roku. Rychlejší růst potřebné částky než počtu žáků je dán tím, že každoročně platíme obědy mnohem více dětem již od počátku školního roku. Níže naleznete mapy, které přinášejí bližší pohled na čísla po jednotlivých krajích.
VÝSLEDKY POSKYTNUTÉ POMOCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Projekt Obědy pro děti úspěšně uzavřel další školní rok. Celkem jsme pomohli a uhradili obědy 5 214 dětem ze 766 základních škol po celé České republice, což je o 1928 dětí více, než ve školním roce 2015/2016. Opět se zapojili všechny kraje republiky. Vše je patrné z níže přiložených grafů, aktuálních k 30. 6. 2017. Celkem jsme za obědy uhradili (v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017) částku 19 198 872,- Kč. Jak vidíte níže v přiloženém „Příběhu projektu“, počet dětí meziročně narostl o téměř 60% a vynaložená částka se při tom téměř zdvojnásobila. To je dáno tím, že se nám daří stále více dětem pomáhat již od počátku školného roku. Vzrostl o 15% také počet zapojených škol; to je příznivá zpráva především pro to, že školy jsou našimi klíčovými partnery pro vyřizování a správu podpory. Jejich rostoucí počet zpřístupňuje náš program více dětem z celé ČR, které naší pomoc potřebují.

Projekt Obědy pro děti má za sebou třetí školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím dětem ze základních škol.

„Ve školním roce 2015/2016 se nám podařilo pomoci 3286 dětem z 664 základních škol po celé České republice, což je o 1192 podpořených dětí více, než v minulém školním roce,“ informuje iniciátorka projektu a ředitelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN paní Ivana Tykač.

Počet dětí a škol tak vzrostl o třetinu, celková vyplacená suma se přitom vyšplhala přes deset milionů korun, což je téměř dvojnásobný nárůst proti předchozímu roku. Je to dáno tím, že mnohem více dětem jsme platili obědy již od počátku školního roku.

Aktuální výsledky probíhajícího školního roku 2015/2016 pro Vás pravidelně sdílíme na našich fb stránkách https://www.facebook.com/obedyprodeti. Níže naleznete výsledky předchozích let. Ve školním roce 2014/2015 projekt úspěšně pokračoval a pomohl celkem 2 092 dětem z 458 základních škol po celé České republice. Za školní rok 2014/15 bylo celkem vyplaceno 5 238 901,- Kč. a zůstatek na transparentním účtu k 29. 6. 2015 činil 1 960 674,48 Kč.
Ve školním roce 2013/2014 projekt pomohl celkem 370 dětem z 93 základních škol po celé České republice. Projekt byl zahájen 12. 9. 2013. Po rychlém vyřízení nezbytných postupů,děti již 1. 10. 2013 obědvaly z finančních prostředků tohoto projektu. Zaroky 2013 a 2014 bylo celkem vybráno 1 483 695, 5 Kč. Za rok 2013 bylovyplaceno 323 520 Kč a za rok 2014 420 854 Kč. Zůstatek natransparentním účtu k 26. 6. 2014 činí 739 321, 50 Kč.

S PODPOROU