Postup pro školy

POSTUP V PROJEKTU WOMEN FOR WOMEN – OBĚDY PRO DĚTI  PRO ZŠ/ŠJ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Registrovat se a podávat žádosti může subjekt ZŠ/ŠJ v průběhu celého školního roku.

Vytipování potřebných dětí, které by mohly být zařazeny do projektu WOMEN FOR WOMEN o.p.s.– Obědy pro děti. I když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivněji a spolupracují se školou.

Základní kritéria pro výběr:

  • rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi;
  • u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy – děti mnohdy do školy nosí velmi skromnou či jednotvárnou svačinu, nemohou se se svými spolužáky účastnit placených třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, atd.; situace je dlouhodobější;
  • rodiče dětí se školou spolupracují;

Subjekt ZŠ/ŠJ se do projektu přihlásí/registruje na webových stránkách www.obedyprodeti.cz, záložka Pro školy, Vstup do aplikace nebo přímo přes adresu aplikace – https://app.obedyprodeti.cz

ZŠ/ŠJ s W4W uzavře Smlouvu o zpracování osobních údajů – GDPR uzavírá se jednorázově a platí po celou dobu zapojení ZŠ/ŠJ do projektu.

Podání e-žádosti prostřednictvím aplikace Obědy pro děti – je potřeba mít zajištěn písemný Souhlas zákonného zástupce. Jedná se o nezletilé dítě a v žádosti i v Darovací smlouvě se uvádí osobní údaje dítěte. Po schválení žádosti je potřeba naskenovaný písemný souhlas zákonného zástupce připojit do aplikace k příslušné žádosti.

Schválení/neschválení žádosti je ZŠ/ŠJ potvrzeno e-mailem, popř. telefonicky.

Po schválení žádosti je ze strany ZŠ/ŠJ nutné:

  • zkontrolovat v aplikaci kalkulaci a návrh Darovací smlouvy,
  • zajistit Souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost ZŠ/ŠJ jako příspěvkové organizace dle zákona),
  • připojit do žádosti v aplikaci naskenovaný Souhlas zřizovatele nebo kopii Zřizovací listiny s označeným příslušným bodem tohoto souhlasu.

K podpisu Darovací smlouvy je ZŠ/ŠJ vyzvána e-mailem. Darovací smlouvu si exportujete přímo v aplikaci. Potvrzením dokumentu oběma smluvními stranami a uložením smlouvy k příslušné žádosti do aplikace je celá žádost vyřízena a předána k úhradě. Není nutné odesílat originál dokumentu poštou.

Úhrada darovacích smluv probíhá postupně v co nejkratším možném termínu. O předání Darovací smlouvy k úhradě vás budeme informovat. Stav úhrady je možné sledovat na našem transparentním účtu https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=777777388.

Potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona – po obdržení daru ZŠ/ŠJ připojí do aplikace k příslušné žádosti podepsané Potvrzení o splnění povinnosti (prominutí úhrady za obědové služby).

Pokud byste měli nějaké dotazy či Vám nebylo něco jasné, samozřejmě se na nás obraťte, jsme tu pro vás.

Děkujeme za spolupráci a za to, že pomáháte dětem.

S PODPOROU