Postup pro školy

ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Registrovat subjekt ZŠ/ŠJ lze do projektu WOMEN FOR WOMEN: Obědy pro děti v průběhu celého roku a to na webových stránkách www.obedyprodeti.cz, záložka Pro školy, Vstup do aplikace nebo přímo přes adresu aplikace – https://app.obedyprodeti.cz

ZŠ/ŠJ s WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. uzavře Smlouvu o zpracování osobních údajů – GDPR, která se uzavírá jednorázově.

Žádosti pro vytipované děti, které potřebují pomoci, přijímáme od ZŠ/ŠJ v aplikaci Obědy pro děti na období kalendářního roku 2024 – školní rok 2024/25 od 1. 6. do 31. 10. 2024. Dle možností finančního čerpání budeme následně přijímat a zpracovávat žádosti na období kalendářního roku 2025 – školní rok 2024/25.

Před odesláním žádosti prostřednictvím aplikace Obědy pro děti je potřeba mít zajištěn písemný Souhlas zákonného zástupce dítěte. Při zpracování žádosti je subjekt ZŠ/ŠJ vyzván připojit tento dokument k příslušné žádosti a ke konkrétnímu dítěti.

Základní kritéria pro výběr a příklady podporovaných dětí:

  • Děti jsou z rodin, které jim z důvodu nepříznivé finanční situace těžko dopřávají i základní věci, jako je pravidelný školní oběd, placené třídní aktivity nebo společné výlety. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy, mají jednotvárnou svačinu, nedostatečné školní pomůcky aj. Zásadní roli hraje ztráta zaměstnání rodiče nebo nízký příjem, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, nedosažitelnost sociální podpory apod.
  • Děti jsou ze stabilních rodin, které se najednou a doslova ze dne na den dostanou do obtížné životní situace, např. z důvodu úrazu, vážné nemoci, nebo úmrtí v rodině.
  • Děti jsou v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním důchodu a mnohdy zajišťují základní potřeby na úkor svých potřeb.
  • Operativně je pomoc z projektu směřována dětem z rodin, kterým nezbývá na úhradu obědů z důvodu skokového navyšování životních nákladů.

Schválení/neschválení žádosti je následně ZŠ/ŠJ potvrzeno emailem.

Ze strany ZŠ/ŠJ je nutné zajistit Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru (povinnost subjektu ZŠ/ŠJ jako příspěvkové organizace dle zákona).

Darovací smlouva se exportuje přímo ze schválené žádosti a k jejímu podpisu je ZŠ/ŠJ vyzvána po doložení všech potřebných podkladů. Po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami a uložením dokumentu k příslušné žádosti do aplikace je částka daru předána k úhradě. Není nutné odesílat originál smlouvy poštou.

Úhrada darovacích smluv probíhá postupně, v co nejkratším možném termínu. Stav úhrady je možné sledovat na našem transparentním účtu zde.

Po obdržení daru ZŠ/ŠJ připojí do aplikace k příslušné žádosti podepsané Potvrzení o splnění povinnosti (prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona).

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Děkujeme Vám za spolupráci a za to, že pomáháte dětem.

S PODPOROU