Partneři

Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotační výzvy k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2022.

Záštita od Svazu měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí vyslovil podporu a udělil záštitu projektu W4W: Obědy pro děti. Věříme, že i tato spolupráce pomůže v řešení tohoto problému, neboť v každé obci či městě České republiky jsou děti, kterých se toto týká.

Záštita od Asociace krajů ČR

Asociace krajů České republiky udělila záštitu našemu projektu W4W: Obědy pro děti. 

děkujeme!

SNACKSMART

DĚKUJEME SRDEČNĚ ZA PODPORU JIM I VŠEM DALŠÍM!

S PODPOROU

ZÁŠTITA