Příběhy dětí z Obědů pro děti

Seznamte se s příběhy Obědů pro děti. Jsou to konkrétní rodinné situace školáků, kterým pomáháme. Dozvídáme se je ze žádostí základních škol zasílaných do projektu Obědy pro děti.

Maminka pracuje za minimální mzdu

Nadále trvá situace, kdy matka pracuje za minimální mzdu, vzorně se o Jakuba stará na úkor vlastních potřeb. Oba jsou mimořádně skromní, pozitivně ladění, Kuba je někdy lítostivý. Na obou je vidět nedostatek, hlavně na oblečení. V minulých letech oba pomoc potěšila a ušetřené finanční prostředky matka vložila zpět do syna – financovala školní akce, pomůcky. Za žáka a matku se rozhodně stavíme, jsou vysoce spolupracující, oceňují naši a Vaši snahu pomoci, velice si jí váží. 

Zuzka má postiženou maminku

Vzhledem k mentálnímu postižení matky není možné aby pracovala. Zuzanka je šikovná dívka, snaživá, spolupracující. Na oblečení, pomůckách je vidět, že jsou opotřebované, pořízené v bazarech. Finanční prostředky má rodina nahodile z podpory dalších vzdálených členů rodiny – teta, která se snaží se školou spolupracovat a řešit finanční problémy – platby. Každá koruna této rodině pomůže. Dluhy matka škole hradí zpětně, nenarůstají. Zuzku se snažíme podporovat a připravovat na samostatný život a plnění povinností. Za žákyni se plně stavíme.

Maminka pracovala za minimální mzdu, a teď bude na mateřské  

Rodina je neúplná, rodiče se rozvedli. Matka sama pečuje o tři děti, čtvrté se brzy narodí. Tři chodí do základní školy. Matka pracovala jako uklízečka s minimální mzdou, nyní bude na mateřské dovolené. Rodina v současné době bydlí v podnájmu. Matka se školou pravidelně spolupracuje, připravuje se s dětmi na vyučování. V době koronaviru se děti vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení nemohly zúčastňovat on-line výuky, matka vyzvedávala učební materiály ve škole a udržovala smluvené termíny telefonických schůzek. Vzhledem k rodinné situaci, k nízkému rodinnému příjmu a k tomu, že otec je často nezaměstnaný a platí výživné na děti nepravidelně, doporučujeme pokračování úhrady stravného. 

Chlapec má tatínka invalidu, maminka pečuje o oba

Tato rodina má finanční nedostatek, otec je vzhledem k invaliditě nezaměstnaný, se školou spolupracuje. Matka pracuje, ale pečuje jak o manžela, tak i o syna. Na matce je vidět její zaneprázdněnost a na synovi finanční nedostatek. Oblečení má seprané, malé, pomůcky prosté, zaplatit akce školy je problém. Matka se snaží vše řešit, se školou spolupracuje. Ušetřené finanční prostředky by šly použít na uspokojení dalších potřeb, kvalitnější stravu. Za žáka se plně stavíme, jistě si zaslouží zlepšení svých základních potřeb a matka větší jistoty při plnění rodičovských povinností.

Natálce zemřel tatínek a maminka se snaží, co to jen jde 

Natálka žije pouze s matkou poté, co její otec zemřel. Matka pracuje, ale příjem rodiny je minimální, rodina platí za bydlení v podnájmu a její finanční situace je špatná. Matka nyní stále pracuje na dvanácti hodinové směny, proto je ráda, že se dcera ve škole stravuje a zůstává i na odpolední doučování s asistentkou. To jí pomáhá i ve zlepší školních výsledků a lepšímu zapojení do kolektivu třídy. Navíc starší sestra studuje VŠ, což je pro celou rodinu značná finanční zátěž. Natálka se dosud vyrovnává se ztrátou otce a mívá občas stavy paniky. Proto je velmi dobré, aby zůstávala ve škole i po vyučování a byla stále se svými spolužáky ve školní družině a nebyla doma sama. Oběd ve škole je tak pro ni velmi důležitý. Matka je se školou stále ve spojení a má zájem, aby dcera prospívala a měla kolem sebe kamarády.          

Terezka je postižená, ale i díky školním obědům to zvládá lépe

Matka samoživitelka se stará o závažně postiženou dceru, nemá šanci najít a vykonávat povolání s osmihodinovou pracovní dobou. Dceru do školy dováží a vyzvedává. Terezka vyžaduje neustálou péči i v nočních hodinách. Žákyně byla již podpořena a matka si podpory velice váží. Žákyně se vzhledem k ušetřeným financím může zapojovat do školních placených akcí. Škola se za žákyni může postavit, spolupráce je s matkou výborná, finanční prostředky vložené do stravování žákyně v minulých letech se odrazily na celkovém stavu a chování žákyně a matky, jsou usměvavější, spokojenější.

Nelince školní obědy zlepšily docházku, odpadly jednodenní absence   

Oba rodiče pracují v zemědělství. O dceru se přiměřeně starají. Se školou rodiče dobře spolupracují. Za dobu podpory chodila Nelinka do školy pravidelně a účastnila se i exkurzí pořádaných školou v rámci ŠVP. Zlepšilo se i sociální postavení žákyně v kolektivu, není odstrkovaná, našla si své kamarády. Odpadly neodůvodněné jednodenní absence.

Maminka zemřela, tatínek nemá zájem, starají se prarodiče 

Děvčeti zamřela matka a otec o dítě již několik let nejeví zájem. Proto o péči zažádali prarodiče a starají se vzorně o svoji vnučku. Jsou již ale oba v důchodu a jejich finanční možnosti jsou omezené. Jsou velmi vděčni za každou finanční pomoc nebo úlevu, kterou škola může poskytnout. Snaží se v rámci svých zdravotních možností poskytnout vnučce vyžití, které dítě v jejím věku potřebuje. Karolínka je velmi milé, tiché  a skromné děvče, na kterém je vidět, že ji vychovávají prarodiče a proto je velmi vhodné, že může chodit na obědy se svými vrstevníky a trávit tak s nimi co nejvíce času. Častější komunikace s kamarády jí posiluje sebevědomí, které nemá i díky životní zkušenosti příliš vysoké. Oba prarodiče jsou za pomoc vděčni.

Maminku OSVČ připravil o příjmy koronavirus 

Maminka samoživitelka OSVČ, postižená Corona virem, žije v domácnosti s babičkou ve starobním důchodě a čtyřmi dětmi. Helenka má 3 sourozence (16,10 a 5 let). Maminka se školou úzce spolupracuje, snaží se přivydělat i vedením keramického kroužku v naší škole. Bohužel kroužky byly zrušeny. Žákyně se dobře učí, je hodně sečtělá, protože rodina nemá televizi ani počítač, a tak každý večer čtou různé knížky. 

Tatínek násilník neplatí výživné, nemocná maminka se stará o 3 děti  

Matka je dlouhodobě vážně nemocná. Stará se o tři děti, žije v azylovém domě a skrývá se před násilnickým otcem. Nepobírá výživné ani sociální dávky. Nemá nárok na sociální dávky, jelikož vyživovací povinnost má otec, který finančně rodinu nepodporuje. O děti se stará vzorně, komunikuje se školou a pomáhá při školních akcích. Poskytnutí finančních prostředků na obědy by velmi rodiči pomohlo.

Rodiče vyřešili dluhy, jsou v insolvenci, ale moc peněz jim teď nezbývá 

Matka je nyní nezaměstnaná z důvodu koronaviru přišla o práci. Otec pracuje jako dělník, z výplaty jim zůstává jen nezbytné minimum, protože jsou v insolvenci. Mají 5 nezletilých dětí, nejstarší syn je tělesně postiženy. Spolupráce se školou je dobrá. S třídní učitelkou je matka v pravidelném kontaktu. Dítě chce chodit na obědy, protože ostatní děti ze třídy chodí. Obědy tak přispívají k dobrým sociálním vztahům ve třídě mezi dětmi. 

Většinu příjmů maminky po rozvodu spolknou náklady na bydlení

Tomáš se před týdnem vrátil z dětského domova k mamince, která se před časem ocitla v náročné životní situaci a o dítě se nebyla schopná postarat. Po rozvodu a nalezení nového bytu se její situace stabilizovala, chlapec jí byl vrácen do péče. Náklady na bydlení jí odčerpají velkou část platu, proto bychom chlapci rádi pomohli zařazením do projektu, aby mohl chodit pravidelně na obědy. Bez podpory by maminka asi jen těžko mohla syna na obědy posílat každý den. Maminka je velmi spolupracující a snaživá, vděčná a Tomík také, podporu si rozhodně zaslouží. Do naší školy docházel už v dřívějších letech, nemíval absence a chodil do školy rád.

Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi! Podpořte nás. Vaše Obědy pro děti.