Postup pro školy

Níže naleznete postup pro základní školy ve školním roce 2020/21.

Registrovat se může subjekt ZŠ/ŠJ v průběhu celého roku.

Žádosti pro děti na školní rok 2020/21 přijímáme v aplikaci Obědy pro děti od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020. Následně budeme přijímat žádosti na období kalendářního roku 2021 - školní rok 2020/21.

Zde ve vzorech dokumentů naleznete aktuální potřebné vzory formulářů.

Vytipování potřebných dětí - vyhledejte děti, které by mohly být zařazeny do projektu Obědy pro děti. Základní kritéria pro výběr jsou:

- rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi;

- u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy - děti mnohdy do školy nosí velmi skromnou, či jednotvárnou svačinu, nemohou se se svými spolužáky účastnit placených třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, atd.; situace je dlouhodobější.

- rodiče dětí se školou spolupracují.

I když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivněji a pomoci si váží.

Subjekt ZŠ/ŠJ se do projektu přihlásí/registruje zde v aplikaci Obědy pro děti, případně zadejte do prohlížeče přímo adresu aplikace - https://app.obedyprodeti.cz

Subjekt ZŠ/ŠJ obdrží návrh smlouvy o zpracování osobních údajů – bude zaslán na email zodpovědné kontaktní osoby. (pouze pokud nebyla uzavřena v předchozím období).

Podání e-žádosti - žádat pro potřebné žáky je na školní rok 2019/20 možné ze strany ZŠ/ŠJ opět prostřednictvím e-žádosti v aplikaci Obědy pro děti.

Při odesílání e-žádosti je potřeba mít písemný souhlas zákonného zástupce. Jedná se o nezletilé dítě a v žádosti i v darovací smlouvě se uvádí osobní údaje dítěte.

Po odeslání e-žádosti v aplikaci nám odesíláte také 1 vyhotovení (originál) podepsaného souhlasu rodiče poštou na adresu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.

Posouzení žádosti - na základě zaslané žádosti, popř. dalších informací, bude podpora posouzena. Žádosti se vyřizují postupně bez zbytečného odkladu, ovšem ve vztahu na množství přijatých žádostí. Pokud by byly nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, spojíme se s kontaktní osobou v průběhu vyřizování. S odsouhlasením žádosti obdržíte emailem zprávu s vyjádřením a v aplikaci pro vás bude k dispozici export žádosti, kalkulace a návrh darovací smlouvy.

Po schválení žádosti - je ze strany školy nutné:

- zkontrolovat v aplikaci kalkulaci a návrh darovací smlouvy;

- zajistit souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost základní školy, jako příspěvkové organizace dle zákona);

- připojit do žádosti v aplikaci kopii souhlasu zřizovatele, popř. kopii zřizovací listiny.

Darovací smlouvu lze uzavřít až po obdržení a připojení souhlasu zřizovatele a zaktualizování kalkulace, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy.

Podpis darovací smlouvy - pokud je znění darovací smlouvy v pořádku a máme od vás k dispozici všechny potřebné dokumenty, budete emailem vyzváni k zaslání podepsané a orazítkované darovací smlouvy ve 2 vyhotoveních poštou.

Platba - po obdržení podepsané darovací smlouvy poštou ze strany základní školy bude provedena platba celkové částky, a to bez zbytečného odkladu. Stav úhrady je možné sledovat na našem Transparentním účtu.

Potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona - připojení kopie podepsaného potvrzení splnění povinnosti prominutí úhrady do aplikace k žádosti ze strany ZŠ/ŠJ.

Pokud byste měli nějaké dotazy, či Vám nebude něco jasné, samozřejmě se na nás obraťte, jsme tu pro Vás. 

Děkujeme za spolupráci a za to, že pomáháte dětem.

 

Staňte se Fanouškem

Záštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Dále nás podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti 

s finanční podporou MŠMT

pro roky 2016-20