Postup pro školy

Níže naleznete postup pro základní školy ve školním roce 2022/23.

Registrovat se může subjekt ZŠ/ŠJ v průběhu celého roku.

Žádosti pro děti na školní rok 2022/23 přijímáme v aplikaci Obědy pro děti od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022. Následně budeme přijímat žádosti na období kalendářního roku 2023 - školní rok 22/23.

Zde ve vzorech dokumentů naleznete aktuální potřebné vzory formulářů.

Vytipování potřebných dětí - vyhledejte děti, které by mohly být zařazeny do projektu WOMEN FOR WOMEN - Obědy pro děti. I když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivněji a pomoci si váží.

 Základní kritéria pro výběr:

o    rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi;

o    u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy - děti mnohdy do školy nosí velmi skromnou, či jednotvárnou svačinu, nemohou se se svými spolužáky účastnit placených třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, atd.; situace je dlouhodobější;

o    rodiče dětí se školou spolupracují;

o    dítě přicestovalo z válečného konfliktu na Ukrajině a v České republice pobývá na základě víza za účelem strpění. Jedná se o žáka školy na základě Rozhodnutí o přijetí. 

Subjekt ZŠ/ŠJ se do projektu přihlásí/registruje zde v aplikaci Obědy pro děti, případně zadejte do prohlížeče přímo adresu aplikace - https://app.obedyprodeti.cz

ZŠ/ŠJ s W4W uzavře Smlouvu o zpracování osobních údajů – GDPR (je uzavírána jednorázově, po celou dobu zapojení v projektu).

Podání e-žádosti - žádat pro potřebné žáky je na školní rok 2022/23 možné ze strany ZŠ/ŠJ opět prostřednictvím e-žádosti v aplikaci Obědy pro děti. Pro ZŠ/ŠJ bude následně v aplikaci k dispozici Export žádosti. 

Při odesílání e-žádosti je potřeba mít písemný souhlas zákonného zástupce. Jedná se o nezletilé dítě a v žádosti i v darovací smlouvě se uvádí osobní údaje dítěte. Po odeslání e-žádosti v aplikaci odesílá ZŠ/ŠJ také sken podepsaného souhlasu přímo do aplikace k žádosti jako dokument ve formátu pdf.

Posouzení žádosti - na základě zaslané e-žádosti, popř. dalších informací bude žádost posouzena. Žádosti se vyřizují postupně bez zbytečného odkladu, ovšem ve vztahu na množství přijatých žádostí. Pokud by byly nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, spojíme se s kontaktní osobou v průběhu vyřizování. S odsouhlasením žádosti obdrží ZŠ/ŠJ emailem zprávu s vyjádřením a v aplikaci bude pro ZŠ/ŠJ k dispozici Export návrhu darovací smlouvy a kalkulace.

Po schválení žádosti - je ze strany ZŠ/ŠJ nutné:

o  zkontrolovat v aplikaci kalkulaci a návrh darovací smlouvy;

o  zajistit souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost základní školy, jako příspěvkové organizace dle zákona);

o  připojit do žádosti v aplikaci kopii souhlasu zřizovatele, popř. kopii zřizovací listiny.

Darovací smlouvu lze uzavřít až po obdržení a připojení souhlasu zřizovatele a zaktualizování kalkulace, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy. Pokud je znění darovací smlouvy v pořádku a máme od ZŠ/ŠJ k dispozici všechny potřebné dokumenty, je ZŠ/ŠJ emailem vyzvána k podpisu darovací smlouvy.

Podpis darovací smlouvy - NOVĚ lze ze strany ZŠ/ŠJ připojit podepsaný sken darovací smlouvy opatřený zaručeným elektronickým podpisem přímo do aplikace k žádosti jako dokument ve formátu pdf. Smyslem této změny je zjednodušit proces podepisování darovacích smluv, snížit náklady a urychlit poskytnutí pomoci. Není nutné odesílat originál dokumentu poštou, ale je nutné nahrát darovací smlouvu do aplikace podepsanou (buď elektronicky, nebo pokud nemá ZŠ/ŠJ zaručený elektronický podpis zřízen, pak ručně podepsaný sken). V posledním kroku dochází k podpisu darovací smlouvy ze strany dárce, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., tzn. k potvrzení dokumentu oběma smluvními stranami a uložení uzavřené darovací smlouvy ke konkrétní žádosti a na serveru aplikace Obědy pro děti.

 Platba - po uzavření darovací smlouvy bude provedena platba celkové částky, a to bez zbytečného odkladu. Stav úhrady je možné sledovat na našem Transparentním účtu.

Potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona - připojení kopie podepsaného potvrzení splnění povinnosti prominutí úhrady do aplikace k žádosti ze strany ZŠ/ŠJ.

Pokud byste měli nějaké dotazy, či Vám nebude něco jasné, samozřejmě se na nás obraťte, jsme tu pro Vás. 

Děkujeme za spolupráci a za to, že pomáháte dětem.

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.