Women for Women pomáhá v Ústí nad Labem

Obecně prospěšná společnost Women for Women pomáhá dětem a jejich rodičům už takřka 10 let prostřednictvím svých projektů i poraden. Od roku 2018 má také pobočku v Mostě. Některé projekty jsou lokální a fungují v Praze či Mostě, některé jsou celorepublikové. Nejznámějším z nich je projekt Obědy pro děti, který v tomto školním roce pomohl jen v Ústeckém kraji více než 1500 školákům. 

Jednou ze základních škol, kde se obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN snaží různými způsoby podpořit děti, které pomoc potřebují, je i ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem. Právě tuto školu minulý týden osobně navštívila spoluzakladatelka Women for Women, paní Ivana Tykač. 

„Se školou spolupracujeme již od roku 2013, kdy se škola zapojila do projektu Obědy pro děti. Od té doby jsme celkově pomohli na této škole 254 školákům, dnes jich aktuálně obědvá 49. V době distanční výuky jsme zde pomohli 16 dětem ze sociálně slabých rodin v rámci projektu IT pro děti zajistit notebooky a potřebnou konektivitu,“říkáIvana Tykač, která s dětmi strávila příjemný čas u oběda. Zajímalo ji nejen, jak dětem chutná, jak se jim líbí ve škole, ale takéjak se jim celkově daří. Děti jívyprávěly své zážitky, co jim ve škole chutná, co je baví, jaká jsou jejich přání a co budou dělat odpoledne, až přijdou domů ze školy. 

A právě to je další z témat, kterým se nyní obecně prospěšná společnost Women for Women, o.p.s. zabývá. „Když slyším příběhy, kdy děti žijí se svými rodiči v zahradních chatkách a po škole chodí na dřevo, aby mohly maminky zatopit, uvědomuji si, jak důležitý je pro děti čas strávený ve škole. Mají tam teplo, světlo, dostanou najíst a tráví čas se svými kamarády. S paní ředitelkou Čápovou jsme si dnes povídaly i o tom, jak důležitá je pro děti družina a další volnočasové aktivity. Proto nás těší, že díky našemu partnerovi ŠKODA AUTOjsme mohli v lednu deseti školákům z této základní školy předat jako dárek i jízdní kola, ze kterých měli velkou radost,“ doplňuje Ivana Tykač. 

Samotný projekt Obědy pro děti pomáhá dětem nejen z výživového hlediska, ale také posiluje jejich sociální vazby s vrstevníky. „Vysledovali jsme a každý rok si potvrzujeme, že „nebýt outsiderem“ má u dětívliv nejen na jejich docházku do školy, ale také na jejich prospěch a aktivitu při výuce,“říká Jana Skopová, ředitelka charitativních projektů Women for Women. 

„Jsem vděčná paní Tykač a její organizaci Women for Women za jejich podporu. V letošním školním roce pomáhají jen v Obědech pro děti 49 dětem, a to konkrétně částkou ve výši 234 608 korun. Každý den s kolegyněmi a kolegy u dětí sledujeme, co jim tato pomoc přináší, a máme z toho radost,“ sdělila Marie Čápová, ředitelka ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem.

Do projektu se mohou zapojit všechny základní školy po celém Česku, a to jednorázově prostřednictvím online aplikace Obědy pro děti. Peníze putují z transparentního účtu přímo do základních škol na platbu obědů pro konkrétní děti. I tyto obědy škola vyúčtovává a přeplatky se vrací zpět na transparentní účet.

Celou reportáž z návštěvy základní školy můžete zhlédnout tento čtvrtek 24. 2. 2022 od 22:35 hodin v pořadu TV Nova Život ve hvězdách.

Více informací o projektu a o tom, jak se do něj zapojit, najdete zde.