W4W rozšiřuje řadu svých projektů. Nově zajišťuje stravování i v mateřských školách

Poskytnout dětem pravidelnou a zdravou stravu ve školkách, zabezpečit jim účast v předškolním vzdělávání a jejich rodičům, zejména matkám, tak umožnit návrat do zaměstnání po mateřské dovolené. To jsou hlavní cíle nového projektu W4W: SOS do školky, který spustila obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W). 

Projekt W4W: SOS do školky (Svačinka – Oběd – Svačinka) je zaměřen na podporu účasti v předškolním vzdělávání dětí, jejichž rodiče se nachází v nepříznivé finanční situaci tak, aby se mohli co možná nejdříve vrátit na trh práce. Do nového projektu se mohou od začátku letošního března hlásit mateřské školy z celé České republiky. „Naše obecně prospěšná společnost má s podporou školního stravování více jak deset let zkušeností, a to v rámci projektu Obědy pro děti. Dlouhodobě jsme usilovali o rozšíření našeho projektu ze základních škol a školních jídelen i do mateřských škol, a proto jsme velmi rádi, že se nám to letos konečně podařilo,” říká Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka W4W.

W4W na základě interních dat z celé ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že mimo předškolní vzdělávání se nachází zejména děti z nejnižších socioekonomických skupin, přičemž jedním z hlavních důvodů je nemožnost finančně dosáhnout na stravování v předškolním zařízení. „Jednoduše řečeno: řada rodičů se stydí za to, že není schopna dětem stravování zaplatit, a proto svého potomka do školky raději nepošle,” komentuje Ivana Tykač a upozorňuje: „Je to však z našeho pohledu začarovaný kruh, a to zejména v případě žen. Potřebujeme, aby ženy byly nezávislé. Pro mentální a finanční nezávislost je však naprosto klíčová možnost pracovat. To, že si tedy díky našemu projektu mohou ženy po mateřské dovolené dovolit dát své dítě do školky, otevřít se pracovním příležitostem na českém trhu, kterému chybí kvalifikovaní experti, a začít vydělávat peníze, vnímáme jako zásadní výsledek naší aktivity.” 

Důvodem toho, že v ČR roste počet rodičů, kteří si nemohou dovolit zajistit svým dětem stravování již v mateřské škole, jsou prudce rostoucí ceny stravného nejen na základních, ale i v mateřských školách, na což W4W pravidelně upozorňuje. V některých krajích se dle informací W4W cena celodenní stravy ve školkách pohybuje až okolo 66 Kč za den, tedy 1400 Kč za měsíc. Problematiku dostupnosti předškolního stravování potvrzují i aktuální statistiky projektu. V prvním měsíci od jeho spuštění se do něj stihlo registrovat téměř 300 školek a bezmála 1700 dětí. Při takovém počtu doposud registrovaných žádostí bude k úhradě stravného pro celý školní rok potřeba více jak 22 milionů Kč. 

Školky z celé ČR se mohou registrovat přes aplikaci na webových stránkách W4W zde, kde se rovněž dozví i více informací.

Tisková zpráva v PDF ke stažení.