Věděli jste, že projekt W4W: Obědy pro děti působí v celém Česku?

V projektu W4W: Obědy pro děti pomáháme školákům, jejichž rodiče nemohou platit stravování ve školní jídelně.

Díky projektu mají děti zajišťenou pravidelnou stravu a jsou chráněné před vyčleněním z kolektivu spolužáků. Pravidelné stravování společně s vrstevníky navíc prokazatelně přispívá ke zlepšení jejich školní docházky i prospěchu.

Projekt působí v celé České republice a spolupracujeme na něm přímo se školami či jídelnami. Ty vybírají konkrétní děti, které potřebují podporu.

Během kalendářního roku 2022 jsme díky podpoře MŠMT a našich dárců uhradili obědy pro více jak 18 767 různých dětí z 1 235 ZŠ/ŠJ. Nejvíce dětí přitom pocházelo z Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje. 

Celkem jsme v kalendářním roce 2022 uhradili obědy v hodnotě 65 267 258 Kč.

Děkujeme za podporu všem dárcům a podporovatelům projektu!

Více informací o projektu W4W: Obědy pro děti.

 

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.