Poděkování manželům Heřmánkovým

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), letos oslaví deset let svého působení nejen v ČR. Jeden principů, na nichž naše činnost stojí, je právě dlouhodobá a soustavná pomoc tam, kde je to zapotřebí. Chtěli bychom dnes poděkovat těm, kteří s námi tento princip sdílí a již od samého počátku činnosti W4W pomáhají nejen dětem, ale i jejich rodičům – samoživitelkám a samoživitelům, a aktivně se podílejí na zlepšení jejich situace. Jedná se o pana Karla Heřmánka, herce, dabéra a divadelního principála, a jeho manželku, moderátorku a divadelní manažerku paní Hanu Heřmánkovou.

Manželé Heřmánkovi pravidelně propůjčují W4W svůj talent a profesní um. Dabují reklamní spoty, moderují benefiční akce a pomáhají také aktivitami Divadla Bez zábradlí formou speciálních představení pro pedagogy nebo nabídkou volných vstupů pro klienty našich projektů.

Naposledy jsme pana Karla Heřmánka požádali o natočení rádiového spotu na podporu projektu W4W: Obědy pro děti. Umělec nám nejen vyhověl, ale navíc se rozhodl vzdát nároku na honorář za natočení spotu a věnovat jej na podporu projektu W4W: Obědy pro děti.

Jsme vděční, že manželé Heřmánkovi podporují činnost W4W a pomáhají nám tak zlepšit životní situaci dětí, které to potřebují nejvíce.

Děkujeme Vám, pane a paní Heřmánkovi.