Partners

Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotační výzvy k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2022.

SEV.EN ENERGY

Energetická společnost Sev.en Energy. Zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby.

děkujeme!

DĚKUJEME SRDEČNĚ ZA PODPORU JIM I VŠEM DALŠÍM!