KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. podpořila W4W: Obědy pro děti

Snídaně. Říká se o ní, že je nejdůležitějším jídlem dne. Někteří z nás si ji dopřávají pravidelně, jiní ji raději vymění za čtvrthodinku spánku navíc. Tak jak tak ale odpověď na otázku, zda snídáme nebo ne, pramení z naší vlastní volby. A ať už je jakákoliv, obvykle se shodneme na tom, že oběd pokud možno nevynecháme.

Takovýto v mezích možností pravidelný stravovací režim ovšem není samozřejmostí. V České republice existují školou povinné děti, pro které vynechání snídaně nebo oběda není volbou, ale každodenní realitou. Tyto děti nemohou chodit na školní obědy. Jejich rodiče se totiž dostali do ekonomických problémů, které jim znemožňují zaplatit stravné svých dětí. Jak to souvisí se snídaní? Uvažujte s námi. Rodiče si nemohou dovolit pro své děti částku cca 35 Kč denně. Co asi děti jedí doma? Právě školní oběd je často pro děti jediným pravidelným teplým jídlem denně. Je zásadní pro jejich zdravou výživu. Přináší s sebou ovšem i další rozměr. Školní oběd je pro děti společenskou událostí, při které upevňují pravidla etikety i sociální vazby se svými vrstevníky. Dítě, které s ostatními nemůže chodit na oběd, pak bývá často z kolektivu vyčleněno. To ovlivní jeho psychickou pohodu, studijní výsledky a nezřídka i další život.

Proto WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), již devátým rokem realizuje projekt W4W: Obědy pro děti. Spolupracujeme se školami – ty nás samy upozorňují na sociálně znevýhodněné děti, které potřebují naši pomoc. My pak školám a školním jídelnám vyplácíme prostředky na pokrytí stravného pro děti, které by jinak nemohly chodit se svými spolužáky na obědy. Uspokojit potřeby všech dětí je ovšem finančně náročný úkol. V loňském roce projekt podpořil téměř 13 000 dětí. To je stravné přesahující částku 60.000.000 Kč. Projekt by tedy nemohl fungovat bez našich štědrých dárců.

Děkujeme společnosti KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., že se nás i letos rozhodla podpořit. Již druhým rokem totiž uspořádala dne 12. 9. 2022 KLEPIERRE Charity Baking & Cooking BREAKFAST – společenskou událost s cílem zvýšit povědomí o problematice dětí, které si nemohou dovolit chodit na obědy. Výtěžek z akce byl věnován právě na transparentní účet našeho projektu W4W: Obědy pro děti. Letos se v rámci charitativní snídaně podařilo vybrat 23.218 Kč, což pokryje úhradu 580 školních obědů. A za to z celého srdce děkujeme nejen KLEPIERRE, ale i všem dárcům a účastníkům akce.

Chcete se připojit i Vy? Způsoby, jakými lze přispět na projekt W4W: Obědy pro děti, naleznete zde: https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti/chci-prispet/

Projekt W4W: Obědy pro děti je realizován s podporou MŠMT ČR.