idnes: Obědy pro děti pomáhají v Opavě

Rodiče více než tří stovek dětí v opavských školách a školkách si nemohou dovolit kupovat obědy ve školních jídelnách. Platby za ně hradí dva projekty na podporu a jedním z nich jsou i „naše“ Obědy pro děti.

Dětem obědy prospějí i proto, že se více druží se svými vrstevníky. Podíl dětí, kterým rodiče nemohou platit obědy a dostávají je zdarma, je v Opavě dlouhodobě zhruba pět procent. A právě jim v tomto školním roce pomáhají podpůrné projekty kombinující dotace z ministerstva práce a sociálních věcí s příspěvky od obecně prospěšné společnosti Women for Women.

Děti se u oběda zapojí do kolektivu

V obou projektech je momentálně 315 dětí z opavských mateřských a základních škol. Pracovníci Women for Women při průzkumu na základních školách zjistili, že děti se díky obědvání se spolužáky lépe zapojí do kolektivu, neodcházejí hned po vyučování domů a jsou déle se svými vrstevníky. Zvyšuje se tak jejich docházka a zlepšují se jim známky.

„Školní obědy dětem psychicky pomáhají,“ potvrdila Jana Skopová, manažerka charitativních projektů dobročinné společnosti.

Jenže do mateřských škol rodiče ve složité ekonomické situaci kvůli povinnému placení stravného mnohdy své děti ani neposílají.

“V tomto školním roce počítáme z projektu ministerstva s částkou 1 677 942 korun. Od Women for Women dostanou děti 109 109 korun,“ sdělil Dalibor Zeman, ředitel Zařízení školního stravování Opava sdružujícího místní školní jídelny. Peníze jdou přímo na platbu obědů. Ne do rodin, kde by mohly být použity jinak.

Celý článek najdete na idnes.cz . Děkujeme!