Děkujeme společnosti Oresi za podporu projektu W4W: Obědy pro děti

Obědy ve školách se kvůli pokračujícímu zdražování potravin stávají stále více nedostupnými pro sociálně znevýhodněné děti. Žáci tak mohou ztrácet nejen možnost zdravé a vyvážené stravy, ale také příležitost být součástí kolektivu. Právě oběd je totiž ve škole důležitou společenskou událostí.

Vzhledem k závažnosti této problematiky jsme vděční za jakoukoliv podporu projektu W4W: Obědy pro děti, v němž hradíme sociálně znevýhodněným žákům školní obědy. Finanční prostředky jsou z transparentního účtu směřovány ve 100 % na úhradu školních obědů dětí, kteří to potřebují.

Tento projekt by nemohl fungovat mimo jiné bez velkorysé pomoci našich dárců, k nimž nově patří i společnost Oresi. Ta věnovala štědrý finanční dar ve výši 1 000 000 Kč. Díky této částce se nám podaří zajistit bezmála 28 000 obědů ve školních jídelnách.

Společnost Oresi se věnuje dobročinnosti dlouhodobě – podporuje například Institut intervenční a manipulativní psychoterapie, přispívá na provoz integračních táborů organizace Zajíček na koni nebo na veřejné sbírky (pro Lékaře bez hranic, AveVia, Projekt Šance dětem, sbírky na pomoc Ukrajině).

Tímto velice děkujeme společnosti Oresi za finanční příspěvek!

Více informací o projektu W4W: Obědy pro děti.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. projekt realizuje s podporou MŠMT ČR.