About the project

The project W4W: Lunches for Children is one of the projects of the charitable company WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., which helps parents with children who find themselves in a difficult life situation that they cannot cope with on their own, but they actively approach to solving their problems. More detailed information about the company and its other projects can be found on the website of WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

The project was founded by Ms. Ivana Tykač, Director of WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., on 12 September 2013, after a report on the Czech Television show 168 hours (Sunday 8 September 2013) about starving children (watch the episode here).

The aim of the W4W: Lunches for Children project is to help children who find themselves in a life situation where their parents cannot afford to pay for their school lunches. Children whose situation is long-term, who have no prospect of improvement and for whom school canteen lunches can often be the only regular hot meal, even though their parents are trying to address the situation.

Our partners in this project are primary schools or school canteens, which are independent contributory organisations. As a matter of principle, we do not provide financial contributions directly to the children’s families.

The aid is provided directly through primary schools on the basis of a donation contract so that the lunches actually reach the children, it does not further complicate the situation of their parents and the aid cannot be abused. Close and active cooperation with primary schools is therefore necessary. School principals, with the cooperation of teachers, identify children in need according to their long teaching experience. The application is dealt with individually with each primary school. Children have their lunches paid for until the end of the school year. The project is nationwide and any primary school in the Czech Republic can apply.

The W4W: Lunches for Children project is not “just about food”, but also helps children in other important aspects:

  • provides children with regular, balanced and hot meals;
  • protects children from being excluded from their peers;
  • contributes to improving children’s school attendance and performance.

Further information about the project

As a matter of principle, we do not provide a financial contribution directly to the families of the children; our partners for the implementation of the project are primary schools or school canteens, which are independent contributory organizations.

We protect the identity of the children involved in the project. The anonymity of their data is guaranteed and we do not publish the names of the children and families involved in the project. The school to which the child attends knows who they are, of course, but maintains rules and discretion when dealing with contributions and providing lunches. The project is very fragile in this respect.

Donors do not support specific children, but the project as a whole. Aid is drawn according to the actual situation. Donors’ financial support can, after individual consultation, be directed to a specific region, for example. Primary schools account for unused advances and return any overpayments (illness, absence from school) to the project’s transparent account. This is also enshrined in the donation agreement.

Watch a video from the campaign as part of the charity’s partnership with Czech Television and Whole Country Bakes, which aired from March to May 2022.

OBĚDY PRO DĚTI 10 LET

Po odvysílání reportáže o hladovějících dětech v pořadu ČT 168 hodin jsme věděli, že W4W musí tento problém (vy)řešit. A tak 12. září 2013 – spontánně a rychle – vznikl projekt W4W: Obědy pro děti. První děti díky němu obědvaly už 1. října téhož roku.
Show more ...
Díky našim poznatkům a zkušenostem vznikl výzkum, mapující reálnou situaci samoživitelů. Jeho výsledky jsme předali na MPSV a upozornili jsme tak na skrytý problém. MPSV se následně rozhodlo projekt W4W: Obědy pro děti zaštítit.
Show more ...
Projekt W4W: Obědy pro děti získal záštitu MŠMT a W4W se stala členem pracovní skupiny MPSV s názvem „Obědy do škol“. Ve stejném roce získal projekt záštitu Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Hlavním partnerem projektu se stala NIVEA.
Show more ...
Z průzkumu, prostřednictvím něhož W4W na konci školního roku 2015/2016 vyhodnotila dopady pomoci, vyplynulo, že obědy děti nejen zasytí, ale díky nim mají i lepší školní docházku a školní výsledky, lépe se začleňují do kolektivu, jsou iniciativnější, sebevědomější, klidnější a lépe se soustředí.
Show more ...
Projekt získal významnou finanční podporu MŠMT v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Na základě jednání s W4W spustilo MPSV projekt „Obědy do škol“, určený znevýhodněným dětem z mateřských a základních škol, který je financován z evropského programu FEAD.
Show more ...
V dubnu si projekt vybrali členové americké skupiny Metallica a v rámci svého evropského turné a pražského koncertu jej podpořili darem ve výši 485 tis. Kč. V dalším roce skupina projektu darovala téměř 1,8 mil. Kč. V říjnu k nám zavítal a návštěvou školy na Praze 4 projekt podpořil i světový tenista Novak Djokovič se svou manželkou Jelenou.
Show more ...
V roce 2019 se částka, kterou za jeden měsíc školních obědů hradí rodiče, pohybovala okolo 500 Kč za dítě. Ve školním roce 2019/2020 se celorepubliková průměrná cena za školní oběd oproti předchozímu roku zvýšila z 25 Kč na 26 Kč. Nejvyšší průměrnou cenu oběda – 29 Kč, což je o korunu více než v roce předchozím, jsme zaznamenali v Praze.
Show more ...
V roce 2020 jsme na základě pozvání navštívili zasedání Zastupitelstva města Frýdlant a školení ředitelů škol a vedoucích školních jídelen Pardubického kraje. Zavítali jsme i do Plzně, kde jsme také převzali velmi významné ocenění Mecenáš plzeňského školství, které nám udělalo velkou radost!
Show more ...
Jak fungoval projekt W4W: Obědy pro děti v době pandemie? „Váš projekt byl jeden z mála, který se ani v tak složité změti neustále se měnících nařízení neztratil a pomáhal přemostit nás, pedagogy i naše žáky od pocitu beznaděje zpět k naději, že ne vše přestalo platit. Vaše přetrvávající pomoc byla velkou podporou a motivací,“ napsala nám jedna ze zapojených škol.
Show more ...
V průběhu školního roku 2021/2022 se průměrné ceny školních obědů v jednotlivých krajích pohybovaly mezi 31 až 38 Kč. K největšímu zdražení došlo v Praze, kde se průměrná cena školního oběda v druhé polovině roku 2022 zvýšila z 31 na 38 Kč. V tomto roce se díky projektu podařilo nakrmit téměř 19 tisíc školáků, což představovalo školní obědy v celkové hodnotě za více než 60 mil. korun.
Show more ...

SUPPORTED BY