Děkujeme společnosti DISPONERO za podporu projektu W4W: Obědy pro děti

Školní oběd – pro většinu dětí naprostá samozřejmost, bez které si oni ani jejich rodiče neumí představit všední den. Pro řadu dětí se však tato položka stává méně a méně dostupným luxusem, který si nemohou dovolit. 

A nejsou to jen sociálně znevýhodněné rodiny, v projektu W4W: Obědy pro děti pomáháme dětem samoživitelek a samoživitelů nebo třeba dětem, které vyrůstají jen s prarodiči. I v těchto rodinách je kvůli současným vysokým cenám často nutné šetřit všude, kde se dá. 

Projekt realizujeme díky štědré podpoře ze strany našich dárců, k nimž patří i společnost DISPONERO. Ta věnovala finanční dar ve výši 100 000 Kč, díky kterému se nám podaří zajistit pro děti 2 860 obědů. 

Tímto společnosti DISPONERO velice děkujeme!

 

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.