Členství v Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR)

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se stala členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). Tato asociace usiluje o to, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. V rámci své činnosti propojuje firemní sektor, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce. Díky tomu přispívá k vytváření odpovědnější společnosti. Věříme, že díky členství v této asociaci budeme schopni ještě lépe pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodičům.