Únor 2021: v Obědech pro děti máme 9.600 dětí

1.3.2021

obedy_logo.pngI když termín, od kdy nastoupí žáci všech tříd základních škol do svých lavic a tím pádem i ke společnému stolu ve školní jídelně, je stále nejistý… tak na každý pád – v projektu Obědy pro děti jsou darovací smlouvy pro více než 9 600 potřebných dětí.

Ze žádostí od bezmála 1.000 ZŠ/ŠJ podepsány a úhrada obědů pro období školního roku 20/21 – 2021 ve výši necelých 29.000.000 Kč byla provedena. Nechceme, aby kvůli aktuální nejistotě zůstaly děti následně v době prezenční výuky bez této důležité části školního dne. A samozřejmě ti, pro které je školní jídelna snadno dostupná, mohou obědvat i nyní, kdy velká část výuky funguje distančně. 

Tyto a další informace o dění u nás (a v dalších našich projektech) najdete v únorovém Zpravodaji Women for Women.

Než se dostaneme k číslům za Obědy pro děti, chceme se s vámi podělit o vzkazy, které v Obědech pro děti dostáváme, a o příběhy, které poznáváme. 

Když pomáháte, protože vám osud dětí není lhostejný…. vybíráme z doporučení, která k žádostem od základních škol dostáváme 

women_for_women_výroční_zpráva_2019_ilustrace_obedy_pro_deti.jpg

Příběh první: Monika žije s matkou a bratrem. Dříve bydleli v azylovém domě, nyní bydlí v podnájmu. Matka pracuje, ale není schopná uhradit všechny výdaje. Její obtížná finanční situace stále trvá. Matka velmi dobře spolupracuje se školou. Zajímá se o prospěch dcery, vždy přijde do školy, když je potřeba. Žákyně od Vás už získala v minulém školním roce finanční dar na obědy. Díky tomu, že má v poledne teplé jídlo, může zůstat ve škole na doučování. To má pozitivní vliv na její prospěch a zdravotní stav. Působí zdravě a spokojeně, má lepší známky, více se začleňuje do kolektivu třídy. Také navštěvuje odpolední kroužky a školní klub.

Příběh druhý: Matka je samoživitelka, která vychovává dvě nezletilé děti a pracuje jako kuchařka v jídelně jedné z místních škol. Rodiče jsou rozvedeni, otec má novou rodinu, děti ho navštěvují občas o víkendu. Přestože má matka nižší příjmy, snaží se dětem dopřát kroužky a snaží se, aby se mohly účastnit některých školních akcí. Finančně náročnější akce školy platí ve více splátkách. Děti chodí do školy pravidelně, každou absenci matka včas omlouvá. Chodí čistě oblečené a jsou vybavené školními pomůckami. Matka se pravidelně účastní třídních schůzek a o prospěch dětí jeví zájem. Se školou dobře spolupracuje. Otce jsme doposud nepoznali. Příspěvek na obědy by matce usnadnil řešení horší finanční situace.

Příběh třetí: Tomáš je žákem třídy 5. A. Matka se o něj nestará, bydlí u babičky, která pobírá starobní důchod a stará se ještě o jeho bratra a sestru. Do školy chodí pravidelně a včas a nemá téměř žádnou absenci. Do školy chodí čistý a upravený, denně si nosí svačiny. Na obědy chodí do školní jídelny, ale platba je vzhledem k výše uvedenému pro babičku zatěžující. Spolupráce s babičkou funguje dobře, pokud je třeba, přijde sama se zeptat na vnuka nebo na úkoly. S Tomášem dělá všechny úkoly a má přehled o probíraném učivu.

w4w_obalka.png

Dostáváme také milé zprávy od dárců

Ke konci roku dárcům na požádání vystavujeme potvrzení o postytnutí daru. A oni nám při té příležitosti napíšou i něco navíc. 

Vzkaz první:

"Dobrý den, paní Skopová, děkuji za Vaši obsáhlou a pozitivní odpověď. A zároveň se omlouvám, že odpovídám písemně až nyní.

Jako moji prvotní odpověď ale vnímám můj příspěvek na Vaše konto? Je ta dnešní doba prapodivná, ovlivněná zbytečnými restriktivními opatřeními z pozice vlády. Dokáži si představit, že dneska některé rodiny (s dětmi) již opravdu řeší velké existenční problémy! Uvažuji o tom, že bych Vám příspěvky zasílal měsíčně pravidelně. Dneska začnu na pouhých dvou stovkách, ale doufám, že mě ,neohrozí‘ příspěvek 500,- Kč měsíčně. Z toho je asi znát, jakou máte moji důvěru v rámci Vašeho programu..? :-) Zároveň Vás poprosím o zaslání potvrzení o daru za rok 2020 (e-mailem). 

Na závěr Vám a Vašim všem spolupracovníkům přeji hodně zdaru a morální síly při dalších realizacích Vašich krásných vizí, a manželům Tykačovým vzkaz, že mají moji velkou úctu a ,imaginárně smeknutý klobouk‘! :-)“

Vzkaz druhý:   

"Dobrý den paní Nejedlá,

děkuji Vám za vystavení dokumentu Souhrnné potvrzení o přijetí daru. Děti podporovat nepřestanu, pokud nám to naše ekonomická situace dovolí. Zázemí v rodině je na některých dětech vidět, pozoruji to i okolo nás v našem městě. Je to někdy velmi smutné a pomáhat má určitě smysl.

Mějte se hezky, zdravím Vás…. dárkyně, která si ,bere jedno dítě na starost‘! I díky Vám, takovým, kteří máte čas tyto věci organizovat a uskutečnit! Poslat peníze je ve finále ta nejjednodušší část..., jsem ráda, že ten prostor tu je.

Tolik z vybraných zpráv. Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi! 

Na závěr přinášíme přehled - tabulku uzavřených darovacích smluv v projektu „Obědy pro děti“ ve školním roce 2020/21 podle krajů - část 2020

KrajPočet ZŠ/ŠJPočet DSPočet dětíFinanční prostředky
Hlavní město Praha73795091 089 356,00 Kč
Jihomoravský59655331 028 380,00 Kč
Jihočeský75835811 112 017,00 Kč
Pardubický72837131 391 517,00 Kč
Královéhradecký62655391 018 073,00 Kč
Kraj Vysočina3033249462 643,00 Kč
Karlovarský1720197347 537,00 Kč
Liberecký4952430821 059,00 Kč
Olomoucký63666341 166 655,00 Kč
Plzeňský2931279536 903,00 Kč
Středočeský1071179441 862 685,00 Kč
Moravskoslezský9911514702 739 587,00 Kč
Ústecký787912212 141 689,00 Kč
Zlínský75865931 152 247,00 Kč
CELKEM888974889216 870 348,00 Kč

Děkujeme všem učitelům ze základních škol zapojených v projektu Obědy pro děti, že jim není osud jejich žáků lhostejný.Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Únor 2021: v Obědech pro děti máme 9.600 dětí

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.