Školský zákon - aplikace paragrafu 123 odst. 4

icon0.jpg

Dne 24. 3. 2016 jsme všem základním školám, popř. školním jídelnám zaslali dopis, ve kterém jsme školy upozornili na § 123 odst. 4 školského zákona, na základě kterého může ředitel školy sociálně slabým dětem prominout či snížit úhradu za stravovací služby s tím, že vzhledem k zařazení dětí do projektu Obědy pro děti by měl být tento krok ze strany školy splněn.

Některé školy nám na základě tohoto dopisu zasílají dotazy ke zmíněnému § 123 odst. 4, popř. mají jiný (nesprávný) výklad. Abychom předešli problémům, nedorozuměním či dalším pochybnostem, zveřejňujeme níže naše vysvětlení.

PROMINUTÍ ČI SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA STRAVOVACÍ SLUŽBY, DLE § 123 ODST. 4 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

(jedná se o část, kterou hradí dítěti rodiče)

Stravování dětí v ZŠ je školskou službou poskytovanou povinně školou žákům jako hmotné zabezpečení. To, že úplata je založena na nákladech na potraviny, neznamená, že jde o 2 oddělitelná plnění, tedy o jedno plnění financované školou a druhé plnění financované žákem. Povinnost školy je nedělitelná. Pokud tedy škola přijme dar na financování nákladů na obědy a v té souvislosti nebude od některých žáků vybírat úplatu, nejde o poskytování daru ze strany školy žákovi ve smyslu § 37 RPÚR, ale o prosté plnění povinnosti podle školského zákona, a to bez využití možnosti vybrat úplatu/s využitím možnosti snížit nebo prominout úplatu, což je tedy plně v kompetenci ředitele školy.

Dotační program MŠMT (ani samotný projekt Obědy pro děti) v žádném případě není postaven na daru škola, resp. zařízení školního stravování-žák (zde se skutečně jedná pouze o prominutí či snížení úplaty za školní stravování podle § 123 školského zákona), ale na daru NNO-škola, resp. zařízení školního stravování, za předem jasně stanovených podmínek. Stát v rámci financování regionálního školství poskytuje finanční prostředky na činnost zařízení školního stravování pouze na tzv. přímé výdaje, tedy platy personálu, nikoliv na náklady na potraviny. Tato část nákladů je hrazena z provozních prostředků poskytnutých zřizovatelem zařízení školního stravování (obcí). V případě prominutí úplaty za školní stravování žákovi (prominutí části, kterou hradí rodiče) tak zařízení školního stravování musí ze svého rozpočtu (z provozních prostředků poskytnutých od zřizovatele) daný rozdíl uhradit.

Výše uvedené tedy znamená:

§ 123 odst. 1 – 3 školského zákona definuje úplatu za vzdělávání a školské služby. Za školskou službu považujeme i poskytování školního stravování. Odstavec 4 zmíněného paragrafu hovoří o stanovení výše úplaty a v závěru je i možnost prominout tuto úplatu zvláště u dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním.

Pokud tedy ředitel školy identifikuje dítě, které bude splňovat podmínky pro získání podpory z projektu Obědy pro děti, pak v souladu s uvedeným paragrafem žákovi, resp. jeho zákonným zástupcům, úplatu promine. Vzhledem ke skutečnosti, že úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je vypočítán na základě přílohy k Vyhlášce o školním stravování a škola musí náklady vynaložené na zajištění stravy pro žáky pokrýt, jinak by ji vznikla ztráta, přichází na řadu obecně prospěná společnost WOMEN FOR WOMEN, která daruje škole prostředky účelově určené na stravné pro potřebné dítě z projektu Obědy pro děti.

Věříme, že tímto je věc vyjasněna. Děkujeme Vám.

Vaše Obědy pro děti

obedy_logo__fb_sq.jpg

Obědy pro děti > Potřebujete pomoci > Postup pro školy > Školský zákon - aplikace paragrafu 123 odst. 4
Loading...

Postup pro školy

  • Školský zákon - aplikace paragrafu 123 odst. 4
Loading...

Postup pro školy

  • Školský zákon - aplikace paragrafu 123 odst. 4

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.