Proces schvalování

Školní rok 2022/23

Potvrzení registrace ZŠ/ŠJ v aplikaci Obědy pro děti / Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

Potvrzení přijetí e-žádosti / přijetí podepsaného souhlasu zákonného zástupce poštou.

Zpracování žádosti

o   podrobně žádost projdeme,

o   seznámíme se s rodinnou situací dětí,

o   pokud je třeba doplnit informace, upřesnit situaci či popsat další postup, spojíme se s kontaktní osobou školy a řešíme věc hlouběji,

o   kontrolujeme správnost kalkulace a období čerpání,

o   pokud škola byla zapojena v projektu již v předchozím školním roce, kontrolujeme také stav vyúčtování – zda jej máme, zda je kompletní a zda byl případný přeplatek řádně vrácen zpět na transparentní účet,

o   kontrolujeme aktuální možnost čerpání finančních prostředků tak, aby nedocházelo k prodlevám.

Odsouhlasení žádosti a možnost Exportu návrhu darovací smlouvy a kalkulace v aplikaci.

Připojení kopie souhlasu zřizovatele do aplikace + aktualizace období čerpání a výše daru ve vztahu k vyúčtování a datu souhlasu zřizovatele ze strany ZŠ/ŠJ.

Potvrzení kompletnosti podkladů a správnosti údajů v darovací smlouvě a výzva k podpisu darovací smlouvy.

Podpis darovací smlouvy - NOVĚ - ve školním roce 2022/23 připojuje ZŠ/ŠJ podepsaný sken darovací smlouvy opatřený zaručeným elektronickým podpisem přímo do aplikace k žádosti jako dokument ve formátu pdf. Smyslem této změny je zjednodušit proces podepisování darovacích smluv, snížit náklady a urychlit poskytnutí pomoci. Není nutné odesílat originál dokumentu poštou, ale je nutné nahrát darovací smlouvu do aplikace podepsanou (buď elektronicky, nebo pokud nemá ZŠ/ŠJ zaručený elektronický podpis zřízen, pak ručně podepsaný sken). V posledním kroku dochází k podpisu darovací smlouvy ze strany dárce, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., tzn. k potvrzení dokumentu oběma smluvními stranami a uložení uzavřené darovací smlouvy v konkrétní žádosti a na serveru aplikace Obědy pro děti.

Úhrada celkové částky daru.

Připojení kopie potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona do aplikace k žádosti ze strany ZŠ/ŠJ.

Obědy pro děti > Potřebujete pomoci > Proces schvalování

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.