Proces schvalování

Školní rok 2020/21

Potvrzení registrace ZŠ/ŠJ v aplikaci Obědy pro děti / Podpis smlouvy o zpracování osobních údajů (pokud tak již nebylo učiněno v předchozím období)

Potvrzení přijetí e-žádosti

Přijetí podepsaného souhlasu rodiče poštou

Zpracování žádosti

- podrobně žádost projdeme,

- seznámíme se s rodinnou situací dětí,

- pokud je třeba doplnit informace, upřesnit situaci či popsat další postup, spojíme se s kontaktní osobou školy a řešíme věc hlouběji,

- kontrolujeme správnost kalkulace a období čerpání,

- pokud škola byla zapojena v projektu již v předchozím školním roce, kontrolujeme také stav vyúčtování; zda jej máme, zda je kompletní a zda byl případný přeplatek řádně vrácen zpět na transparentní účet,

- kontrolujeme aktuální možnost čerpání finančních prostředků tak, aby nedocházelo k prodlevám.

Odsouhlasení žádosti a možnost exportu návrhu darovací smlouvy a kalkulace v aplikaci.

Připojení kopie souhlasu zřizovatele do aplikace + aktualizace období čerpání a výše daru ve vztahu k vyúčtování a datu souhlasu zřizovatele ze strany ZŠ/ŠJ.

Potvrzení kompletnosti podkladů a správnosti údajů v darovací smlouvě a výzva k podpisu darovací smlouvy.

Zaslání podepsané darovací smlouvy poštou ve 2 vyhotoveních ze strany ZŠ/ŠJ

Podpis darovací smlouvy a úhrada celkové částky.

Připojení kopie podepsané darovací smlouvy do aplikace a zaslání zpět podepsané smlouvy.

!! Ze strany ZŠ/ŠJ - Připojení kopie potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona do aplikace k žádosti  

Obědy pro děti > Potřebujete pomoci > Proces schvalování

 

Staňte se Fanouškem

Záštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Dále nás podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti 

s finanční podporou MŠMT

pro roky 2016-20