Školáci z Obědů pro děti už se mohou usmívat

9.7.2021

Děti na doprovodných fotografiích k tomuto článku se usmívají. Žáci zapojení do Obědů pro děti už také mají úsměv ve tvářích. Ale nebylo tomu tak vždy. Měli ve škole hlad.

Zoom galleryZnáme příběh každého z tisíců dětí, které v Obědech pro děti podporujeme. Seznamte se s nimi i vy.

(Příklady jsme vybrali ze situací ze žádostí za rok 2020, 1. část. Jména dětí jsme pozměnili.)

• Monika žije s matkou a bratrem. Dříve bydleli v azylovém domě, nyní bydlí v podnájmu. Matka pracuje, ale není schopná uhradit všechny výdaje. Její obtížná finanční situace stále trvá. Matka velmi dobře spolupracuje se školou. Zajímá se o prospěch dcery, vždy přijde do školy, když je potřeba. Žákyně od Vás už získala v minulém školním roce finanční dar na obědy. Díky tomu, že má v poledne teplé jídlo, může zůstat ve škole na doučování. To má pozitivní vliv na její prospěch a zdravotní stav. Působí zdravě a spokojeně, má lepší známky, více se začleňuje do kolektivu třídy. Také navštěvuje odpolední kroužky a školní klub.

• Matka je samoživitelka, která vychovává dvě nezletilé děti a pracuje jako kuchařka v jídelně jedné z místních škol. Rodiče jsou rozvedeni, otec má novou rodinu, děti ho navštěvují občas o víkendu. Přestože má matka nižší příjmy, snaží se dětem dopřát kroužky a snaží se, aby se mohly účastnit některých školních akcí. Finančně náročnější akce školy platí ve více splátkách. Děti chodí do školy pravidelně, každou absenci matka včas omlouvá. Chodí čistě oblečené a jsou vybavené školními pomůckami. Matka se pravidelně účastní třídních schůzek a o prospěch dětí jeví zájem. Se školou dobře spolupracuje. Otce jsme doposud nepoznali. Příspěvek na obědy by matce usnadnil řešení horší finanční situace.

• Tomáš je žákem třídy 5. A. Matka se o něj nestará, bydlí u babičky, která pobírá starobní důchod a stará se ještě o jeho bratra a sestru. Do školy chodí pravidelně a včas a nemá téměř žádnou absenci. Do školy chodí čistý a upravený, denně si nosí svačiny. Na obědy chodí do školní jídelny, ale platba je vzhledem k výše uvedenému pro babičku zatěžující. Spolupráce s babičkou funguje dobře, pokud je třeba, přijde sama se zeptat na vnuka nebo na úkoly. S Tomášem dělá všechny úkoly a má přehled o probíraném učivu.

• Finanční situace v rodině je spíše ještě horší než v loňském roce. Rodiče se v současné době rozvádějí. Kluci byli zařazeni do projektu už v loňském roce a musíme konstatovat, že obědy pro ně jsou opravdu přínosem. Jsou to děti, které s jídlem neplýtvají, nevyhazují potraviny a ještě pochválí kuchařky za skvělé obědy. Když je vidím u oběda, tak mám radost a vaše práce má smysl.

• Natálka vyrůstá sama s otcem, matka o dceru nejeví zájem. V tomto případě je otec i rád, neboť současný partner matky je muž s kriminální minulostí a v případě styku by se obával špatného vlivu na dceru. O práci přišel v posledních měsících, jinak vždy pracoval, dnes aktivně hledá práci, která by časově korespondovala s výchovou dcery. Velkou oporou mu jsou prarodiče, přesto finančně v nevýhodě. Dívka byla do Projektu doporučena třídní učitelkou, vše řádně v rámci školy uhrazeno, otec denně dceru do školy přivádí i ji vyzvedává – nebydlí v místě školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o žákyni 1. třídy, nelze posoudit absenci. 

Zoom gallery• Chlapec žije s matkou a starším bratrem na okraji malého horského městečka, v domě po dědečkovi a babičce. Rodina má základní vybavení, dům je v neutěšeném stavu, rodina obývá tři místnosti. Otec rodinu opustil před lety a žije neznámo kde. Matka se stará o děti velice dobře, ale se Štěpánem, který je středně mentálně postižený, dochází denně skoro dvacet minut na autobus a pak dojíždí do města základní školy (45 km). Stejnou cestu absolvuje zpátky. Vzhledem k problému s legitimací ZTP/P hradí velkou část jízdného a dlouhodobě má finanční problémy. Chlapec má ale velice láskyplné zázemí a nemá absence ve škole.

• Jiří a jeho sestra pocházejí ze sociálně slabé rodiny (úplná rodina). Otec pracuje jako dělník u Technických služeb, matka byla nezaměstnaná, v současné době pracuje u Technických služeb ve veřejně prospěšných pracích. Děti chodí řádně do školy, rodiče o ně pečují. Rodiče chodí na třídní schůzky a zajímají se o prospěch a chování. Rodina má problémy zaplatit školní pomůcky, pracovní sešity nebo různé kulturní akce pořádané školou. Docházka dětí je bez neomluvených absencí. Na obědy chodí nepravidelně nebo jenom jeden ze sourozenců podle finanční situace rodiny. Děti mnohdy nosí velmi skromnou, jednotvárnou svačinu. Rodiče nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi.

• Matěj je chlapec se speciálně vzdělávacími potřebami a v naší ZŠ navštěvuje speciální třídu. Žije v rodině, kde maminka je na rodičovské. Domov sdílí společně se svými deseti sourozenci a tatínkem, jehož výdělek je jediným velkým příjmem rodiny, maminka pracuje příležitostně o víkendech. Jelikož je doma více dětí, nemohou si dopřát vše, a to včetně obědů pro Matěje. Proto bych byla ráda, kdyby mohl pravidelně chodit na školní obědy. V tomto školním roce 2019/2020 bude žákem 9. ročníku, tudíž je jeho výuka ve škole delší (i odpolední výuka) a chlapec dojíždí do školy vlakem. Teplé jídlo by měl doma až v pozdních odpoledních hodinách. Myslím si, že oběd v naší školní jídelně by byl pro něj mnohem lepší než chléb s máslem.

• Karolínka vyrůstá v rodině s matkou a otcem. Matka je doma, otec vážné onemocnění (rakovina hrtanu). Intelekt matky nižší, přesto snaha docílit pro svou dceru to nejlepší, v rámci školy dobrá spolupráce. Zapojení Karolíny bylo doporučeno třídním učitelem. Svačiny skromné, oblečení second hand, školní družina hrazena rodiči. Klidné a hodné děvče, které by rádo společně s ostatními dětmi obědvalo ve skupině se školní družinou. Do Projektu doporučena i vychovatelkou ŠD.

• Tadeáš společně s dalšími dvěma sourozenci žije ve společné domácnosti s otcem, který je již ve starobním důchodu, sestrou a bratrem. Sestra se podílí na výchově, proto je také doma – otec je nemocný a maminka dětem zemřela. Jejich osud byl také poznamenán neštěstím v podobě požáru, kdy jim shořel celý dům. Do Projektu byly původně doporučeni třídním učitelem, protože má skromné svačiny, na obědy dlouhodobě nechodí. Ve škole vše v pořádku, sestra a bratr velice úzce se školou spolupracují. Do Projektu byl pro tento školní rok opět doporučen.

• Vítek je žák 2. třídy, žije v rodině pouze s maminkou. K tatínkovi dojíždí 2x do měsíce. Jakmile má dojít k placení alimentů, vždy je to se zpožděním, někdy vůbec. Maminka pracuje jako prodavačka, takže rodinný rozpočet není velký. Vítek chodí do školy čistý, upravený, připravený na výuku, maminka se o něj stará, jak nejlépe umí. Také navštěvuje v naší škole školní družinu – ta také něco stojí. Ve chvíli, kdy dojde ve škole k jakýmkoli platbám, ať už za pracovní sešity, učebnice, pomůcky, fotografie, výlety či obědy, vždy dojdou se zpožděním. Vzhledem k tomu, že chlapec navštěvuje i školní družinu, měl by v poledne dostat něco teplého do žaludku. Myslím si, že by mu dotace stravování velmi pomohla.

• Radek, žák naší školy, žije v bilingvní rodině (matka z Ukrajiny a otčím Slovák). Na jaře 2019 si otčím přivodil těžký pracovní úraz, takže je doposud v pracovní neschopnosti (zatím se neví, kdy bude schopen pracovat). Matka pracuje jako uklízečka, všichni bydlí na ubytovně. Žák chodí do školy čistý, upravený, připravený na výuku, maminka se o něj stará, jak nejlépe umí. Také navštěvuje v naší škole školní družinu. Pokud je ve škole třeba něco platit, ve většině případů platí Radek mezi posledními. Přestože je Radek jedináček, nemají rodiče dostatek finančních prostředků, a proto bych považovala za vhodné využít možnosti této dotace, aby alespoň placení školních obědů rodině odpadlo.

• Sestry žijí v neúplné rodině s matkou v rodinném domě u prarodičů. Samostatné bydlení by matka nezvládla. Babička Janičky se stará o postiženého manžela. Maminka pobírá invalidní důchod II. stupně. Otec s nimi nebydlí. Pracuje na Vsetíně ve dvousměnném provozu. Platí nízké výživné dle rozsudku soudu a žije s přítelkyní. Janu a Moniku si bere pravidelně každý druhý víkend v měsíci. Spolupráce s matkou je dobrá, o děti se stará a do vyučování chodí obě dcery připravené. Matka se zajímá o prospěch a chování dětí, je v pravidelném kontaktu se školou. Docházka dětí je bez neomluvených absencí. Zákonný zástupce pobírá příspěvek na péči a dopravu pro sestru Moniku – autismus. Moc se přimlouváme za pomoc této žákyni.

• Ondřej žije s matkou a mladší sestrou v maličkém domku, z mého pohledu spíše chatce. Osobně jsem byla na návštěvě, domácnost je malá, ale čistá. Žádný zápach ani zvířata a podobně. Ondřejova maminka v současné době nepracuje, má rakovinu. Podstupuje léčbu operativní i chemoterapie. Otec s nimi nežije a výživné platí asi jen málokdy. Ondřej chodí do školy pravidelně, svačinu nosí. Většinou se jedná o pečivo. Na výlety ale s dětmi nejezdí, každému tvrdí, že nechce. Je to spolužák mé dcery. Od té vím, že se v kolektivu chová slušně a uznává autority, stejně jako většina jeho vrstevníků. Myslím, že není vychováván špatně. Jeho mladší sestra chodí do školy ve Velkém Chvojně, kde pro ni obědy také zařídili. V loňském roce byly obědy zařízeny i pro Ondru. Doposud jsme se na jeho obědy skládaly.

Děkujeme, že se o Obědy pro děti zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi!

Vaše Obědy pro děti

Zoom gallery

Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Školáci z Obědů pro děti už se mohou usmívat

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.