Potřebujete pomoci

CO MÁTE DĚLAT, POKUD POTŘEBUJETE POMOCI?

Rodiče - obraťte se na svou školu, informujte ji o této možnosti pomoci a svém zájmu na využití našeho projektu. Naším partnerem musí být škola, která s námi vyřídí vše potřebné. Zapojení se do projektu je pro školy dobrovolné.

Sociální pracovníci - pokud chcete projekt využít pro některé z dětí, obraťte se na školu, do které dítě dochází. Naším partnerem musí být škola, která už by měla vědět, jak se na nás obrátit, a vyřídí s námi vše potřebné.

Základní školy – jste naším hlavním partnerem v tomto projektu. Neváhejte se na nás obrátit, seznámíme vás s podmínkami pro zařazení dítěte do projektu a s potřebnými kroky, které bude nutno učinit.

JAKÝ JE POSTUP?

Pomoc formou obědů je poskytována přímo prostřednictvím základních škol. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky. Než se na náš škola obrátí, měla by již mít předem učiněn výběr dětí, které potřebují opravdu pomoci, a získán předběžný souhlas jejich rodičů. Poté na základě jejich žádosti společně potvrdíme děti zařazené do projektu.

Po odsouhlasení výběru dětí a celkové částky je třeba ze strany školy zajistit další kroky jako souhlas zřizovatele školy, pokud škola nemá přijetí konkrétního daru řešeno v zakladatelské listině, písemný souhlas rodičů vytipovaných dětí, popř. jiné.

Po splnění těchto náležitostí je se školou uzavřena darovací smlouva, uhrazen příspěvek v dohodnuté výši a již nic nebrání tomu, aby děti mohly začít chodit na školní obědy.

KTERÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT DO PROGRAMU ZAŘAZENO?

Obědy pro děti je projekt určený zejména dětem, jejichž sociální situace je vážná a dlouhodobá. Ve výběru dětí se přihlíží na potřebnosti podpory a sociální situaci rodiny dítěte. Na výběru dětí se aktivně podílí škola. Jsou dána kritéria pro výběr a se školou se řeší vše individuálně.

K výběru dětí je třeba přistupovat na obou stranách opravdu zodpovědně, uváženě a cíleně. Pokud je pomoc poskytnuta těm, kteří ji tolik nepotřebují, ztrácí možnost pomoci ti, opravdu potřební. Toto bychom měli mít všichni vždy na paměti. V tomto jsme velmi odkázáni na spolupráci se školou vzhledem k její pedagogické práci a kontaktu s dětmi a jejich rodinami.

Obědy pro děti > Potřebujete pomoci

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.