Postup pro školy

Níže uvedený postup a informace platily pro školní rok 2015/16 a nyní již nejsou aktuální a platné!

Používejte vždy informace a postupy pro aktuální školní rok, ke kterým se dostanete přes naši homepage v záložkách Potřebujte pomoci - Postup pro školy.

Tato stránka zůstala na webu z archivních a technických důvodů.

Aktualizace k 14. 6. 2016

Pro školní rok 2015/16 jsme již uhradili obědy pro více jak 3280 dětí. Pomoc pro nejpotřebnější děti schvalujeme každý den.. Děti mají po podpisu darovací smlouvy se školou, nebo školní jídelnou jako samostatnou příspěvkovou organizací, uhrazeny obědy do konce června 2016. I kdyby měl žák obědvat jen týden, má to smysl..

POSTUP PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Níže naleznete v bodech popsaný postup, podle kterého mají základní školy postupovat.

1. Vytipování potřebných dětí - vyhledejte děti, které by mohly být zařazeny do projektu Obědy pro děti. Základní kritéria pro výběr jsou:

- rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi.

- u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy – děti mnohdy do školy nenosí ani svačinu, popř. velmi skromnou a jednotvárnou, nemohou se se svými spolužáky účastnit třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, plavání atd.

- i když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivně a pomoci si váží.

- rodiče dětí se školou spolupracují.

Pro zařazení dítěte do žádosti potřebujete souhlas rodičů. Jedná se přeci jen o nezletilé děti a do smlouvy se uvádí osobní údaje dětí. Souhlas si ponecháte, my jej nepotřebujeme.

2. Podání žádosti - na těchto webových stránkách naleznete vzory formulářů, vč. žádosti, kterou je třeba vyplnit a následně zaslat na email . Žádost musí být kompletní.

3. Posouzení žádosti - na základě zaslané žádosti, popř. dalších informací bude žádost posouzena. Žádosti se vyřizují postupně bez zbytečného odkladu, ovšem ve vztahu na množství přijatých žádostí. Současně je ověřována aktuální možnost čerpání finančních prostředků. Jakmile je žádost zaevidována a zpracována, obdržíte vyjádření (odsouhlasení). Pokud by byly nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, spojíme se s kontaktní osobou v průběhu vyřizování. Se souhlasem od nás obdržíte současně návrh darovací smlouvy.

4. Po schválení žádosti -  je ze strany školy nutné zajistit:

- vyplnit smlouvu o chybějící údaje a zaslat ji zpět elektronicky ke kontrole správnosti (bez podpisu)

- souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost základní školy, jako příspěvkové organizace dle zákona).

- zaslat nám kopii souhlasu zřizovatele k založení, popř. kopie zřizovací listiny. Darovací smlouvu lze uzavřít až po vydání a předložení souhlasu zřizovatele.

5. Podpis darovací smlouvy - pokud je znění darovací smlouvy v pořádku a máme souhlas zřizovatele, dohodneme si s vámi postup pro podpis darovací smlouvy.

6. Platba - po podpisu darovací smlouvy ze strany základní školy bude provedena platba celkové částky a to bez zbytečného odkladu. Stav úhrady je možné sledovat na Transparentním účtu.

Celý postup si také můžete stáhnout v tomto dokumentu.

Soubor:postup_pro_základní_školy.pdfPopis:Obědy pro děti - postup pro základní školy