Obědy pro děti mění svět k lepšímu

30.6.2021

Zoom galleryProjekt Obědy pro děti postoupil do finále cen SDGs 2021 v kategorii Veřejná sféra a zařadil se tak mezi nejlepší charitativní projekty v ČR. Cena hodnotí přínos projektů, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN a nechávají Česko stoupat k lepšímu.

Měníme svět k lepšímu

V pozvánce do soutěže SDGs 2021 se doslova píše: Hledáme inovativní projekty, které se nenechají unášet větrem, a posouvají pozitivní dopad na společnost i planetu do výšin. Měníte svět k lepšímu? Tak zněla základní otázka a výzva pro přihlášené projekty.

“Když jsem takto položenou otázku viděla, řekla jsem si: ano, to jsme přece my! Měníme svět,” vysvětluje Jana Skopová, manažerka charitativních projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., proč se letos rozhodla se soutěží SDGs seznámit celý tým a Obědy pro děti do soutěže zapojit.

“A tak jsme Obědy pro děti do soutěže přihlásili. Nejprve jsme před pár měsíci zpracovali a odeslali všechny požadované podklady a materiály. A moc nás potěšilo, že jsme v konkurenci neuvěřitelných 238 projektů uspěli a obdrželi jsme pozvání v polovině června na osobní prezentaci Obědů pro děti.”

Prezentace Obědů pro děti v soutěži SDGs 2021

“Na představení Obědů jsme měli 10 minut, a podařila se nám báječná prezentace, za kterou jsme byli pochváleni. Musím říci, že Obědy pro děti jsou ve svých principech vlastně tak jednoduché a silné, že se nám o nich mluví srozumitelně, přesvědčivě a s velkým nadšením. I když musím přiznat, před vystoupením jsme měli trochu trému, přeci jenom jsme se ocitli ve společnosti těch největších dobročinných projektů a nadací v ČR. Ale na místě už to z nás spadlo,” popisovala Jana průběh finálního kola soutěže. 

Porota SDGs se tak v půlce června seznámila s tím, co my už dobře víme a známe, tak jen pro připomenutí: 

 • Obědy pro děti vznikly v září 2013 po odvysílání reportáže pořadu ČT 168 hodin o hladovějících dětech
 • pomáháme dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi
 • naším partnerem jsou základní školy a školní jídelny 
 • v poslední školním roce 2020/21 jsme pomohli více než 9.700 školáků z 955 základních škol, celková vynaložená částka je 46,9 milionu korun
 • známe příběh každého školáka, kterého jsme podpořili, přitom dbáme na anonymitu dětí při poskytnutí pomoci. Dá se říci, že máme 9.700 příběhů dětí, které hladověly a už nemusí
 • letošní rok poznamenaný covidem ukázal, jak je školní oběd je velmi úzce spjat s prezenční výukou; pak má obrovský přínos v mnoha směrech
 • aktivizovali jsme dvě ministerstva - MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) i MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a s oběma aktivně spolupracujeme
 • děláme pomoci hladovějícím školákům velkou osvětu, pracujeme a apelujeme v regionech

Ze spontánní iniciativy a chuti pomáhat vznikl funkční, efektivní a jednoduchý systém pomoci  - projekt Obědy pro děti, který od roku 2013 pomohl nakrmit již více jak 45.000 dětí.

Které z otázek poroty Janu Skopovou zaujaly? “Když se nás zeptali, kde v Evropě jsme se pro Obědy pro děti inspirovali. Musím přiznat, že jsem s radostí odpovídala, že jsme naopak vzorem a inspirací pro některé další evropské země, které naše Obědy pro děti zaujaly a chtějí je použít i u sebe,” přibližuje Skopová. “Porotu také zaujalo, že jsme  za těch 6 let dokázali rozhýbat i dvě česká ministerstva a školní stravování pro potřebné děti se díky naší iniciativě stalo celospolečenským tématem,” připomíná další z dopadů Obědů pro děti. 

Obědy pro děti - finalista cen SDGs 2021

Jsme tedy ve finále Cen (SDGs) mezi 8 projekty v kategorii Veřejná sféra. Výsledky se společně dozvíme 16. září 2021 na slavnostním vyhlášení cen SDGs - Cílů udržitelného rozvoje OSN - za rok 2021. Těšíme se a jsme zvědavi, jak nakonec dopadneme!

Vaše Obědy pro děti. Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi!

Cíle udržitelného rozvoje podle OSN

Ceny SDGs dávají příležitost velkým globálním firmám, ale i malým a středním podnikům včetně neziskových organizací, škol i měst, ukázat, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. Nejen to. Svými činy motivují další letět stejným směrem – k začlenění Cílů udržitelného rozvoje do svých každodenních aktivit.

Na globálních cílech se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN. Představily tak společný plán pro lepší svět. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Zoom galleryNa základě dlouholetých zkušeností můžeme s jistotou konstatovat, že pomoc formou projektu Obědy pro děti má na děti pozitivní dopady, a to především výživové, výchovné a vzdělávací. Pokud se Obědy pro děti podíváme pohledem vyhlášených cílů OSN, tak se nám podařilo přispět k naplnění hned šesti z nich:

 • bod 1 - konec chudoby: 500 korun měsíčně je pro rodiny školáků významná částka
 • bod 2 - konec hladu: naši školáci už nemusí v poledne hladovět
 • bod 3 - kvalitní život: nepochybně jsme zlepšili život a zdraví školáků
 • bod 4 - kvalitní vzdělání: z ankety a zpětné vazby od základních škol vyplývá, že podpořeným žákům se zlepšil i prospěch a školní docházka
 • bod 10 - méně nerovnosti: víme, že děti, které nechodí na školní obědy, se cítí vyloučené z kolektivu, a také spolužáci na ně pohlíží jako na jiné a méněcenné
 • bod 12 - odpovědná spotřeba: můžeme vás ujistit, že "naši" školáci si jídla váží a dojídají ho, nevyhazují ho zbytečně

7 principů Obědů pro děti

 1.   jednoduchost a efektivita
 2.   rychlost pomoci
 3.   adresnost pomoci
 4.   anonymita žáků i rodičů
 5.   součinnost se školou
 6.   nulová zneužitelnost
 7.   do poslední koruny

Výhody Obědů pro děti

 • všechny finanční prostředky vybrané od dárců jdou dětem
 • vysoce funkční, přesto jednoduchý systém
 • projekt zajišťuje pro děti obědy po celý  školní rok a kdykoli v průběhu roku,
 • léty ověřený funkční a efektivní systém (fungování od roku 2013)
 • pomoc dostávají ti, co to opravdu potřebují
 • celorepubliková působnost
 • online aplikace pro školy vytvořená na míru

  Zoom gallery

Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Obědy pro děti mění svět k lepšímu

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.