Město Opava spolupracuje s Obědy pro děti

18.12.2015

Hláska, zpravodaj statutárního města Opavy, se ve svém prosincovém vydání věnoval Obědům pro děti. Díky spolupráci Odboru školství Magistrátu města Opavy, projektu Obědy pro děti a společnosti Bidvest Czech Republic s.r.o., začalo obědvat ve školní jídelně 48 potřebných dětí z opavských základních škol! Děkujeme!

Zoom galleryI vy můžete podpořit projekt Obědy pro děti

Rodičům dětí v  tíživé životní situaci, kteří  se snaží problémy aktivně řešit, pomáhá po celé republice obecně prospěšná společnost Women for Women. Jednou z jejích aktivit je i projekt Obědy pro děti podporující žáky, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc je poskytována prostřednictvím základních škol, respektive školních jídelen na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k  dětem a  podpora nemohla být zneužita. Finanční příspěvky nikdy nejsou předány přímo rodinám.

S organizací Women for Women navázal spolupráci také odbor školství Magistrátu města Opavy, který zajistil, aby se do projektu mohly zapojit všechny opavské základní školy. „Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol sami vytipovali žáky, kteří pomoc potřebují a  splňují i  kritéria projektu, a  poté podali na náš odbor žádosti. Organizace Women for Women vyhledala poskytovatele daru, konkrétně společnost Bidvest Czech Republic. Ta v Opavě provozuje jak své distribuční sklady, tak i  jednu z  výrobních továren a  patří mezi nejvýznamnější dodavatele potravin pro školní jídelny.

Vzhledem k tomu, že stravování pro opavské školy zajišťuje příspěvková organizace Zařízení školního stravování Opava, stala se se souhlasem radních příjemcem daru právě tato organizace,“ uvedla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová. Společnost Bidvest podpořila projekt částkou 169 403 korun a zajistila tak 48 vybraným dětem teplé obědy do konce letošního školního roku. „Součástí firemní strategie je i  finanční podpora projektu Obědy pro děti, který považujeme za  transparentní a  dobře vedený. Líbí se nám, že na výběru potřebných dětí se podílí sama škola a  její učitelé, kteří  žáky osobně znají a  jsou také obeznámeni s jejich rodinnou situací,“ uvedl generální ředitel společnosti Bohumil Volf.

Celé vydání prosincové Hlásky najdete zde.

Obědy pro děti > O projektu > O nás v médiích > Město Opava spolupracuje s Obědy pro děti

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.