Jak Obědy pro děti pomáhají

21.11.2014

Jak Obědy pro děti pomáhají

Od začátku školního roku 2014/2015 probíhá reklamní kampaň Obědy pro děti- "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou". Cílem kampaně je informovat veřejnost o problematice a tím pomoci dětem, aby mohly společně se svými spolužáky zasednout k obědu ve školní jídelně.

Od začátku školního roku projekt Obědy pro děti přislíbil pomoc 280 dětem z 55 základních škol. Za obědy bylo uhrazeno již více než 700 tisíc Kč pro 160 dětí. Zbylým 120 dětem se připravují potřebné dokumenty a v nejbližší době jim bude pomoc také poskytnuta. Je pro ně blokováno 500 tisíc Kč.

Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Jak Obědy pro děti pomáhají

 

Staňte se Fanouškem

Záštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Dále nás podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti 

s finanční podporou MŠMT

pro roky 2016-21