Informace pro školy - aplikace Školského zákona

11.4.2016

icon0.jpgNa konci března 2016 jsme všem základním školám, popř. školním jídelnám zaslali dopis, ve kterém jsme školy upozornili na § 123 odst. 4 školského zákona, na základě kterého může ředitel školy sociálně slabým dětem prominout či snížit úhradu za stravovací služby.

Při zařazení dětí do projektu Obědy pro děti by mělo být v duchu tohoto zákona prominutí nebo snížení úhrady ze strany školy splněno. 

Velká většina našich partnerských škol a školních jídelen podle toho postupuje, některé nám ale na základě tohoto dopisu zasílají dotazy, popřípadě používají jiný (nesprávný) výklad.

Abychom předešli problémům, nedorozuměním či dalším pochybnostem, zveřejňujeme níže pro naše školy podrobnější vysvětlení, které v úplném znění naleznete zde na našich stránkách

"Pokud ředitel školy identifikuje dítě, které bude splňovat podmínky pro získání podpory z projektu Obědy pro děti, pak v souladu s uvedeným paragrafem žákovi, resp. jeho zákonným zástupcům, úplatu promine. Vzhledem ke skutečnosti, že úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je vypočítán na základě přílohy k Vyhlášce o školním stravování a škola musí náklady vynaložené na zajištění stravy pro žáky pokrýt, jinak by jí vznikla ztráta, přichází na řadu obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, která daruje škole prostředky účelově určené na stravné pro potřebné dítě z projektu Obědy pro děti."

Věříme, že tímto je věc vyjasněna.

Děkujeme Vám. 

Vaše Obědy pro děti

obedy_logo__fb_sq.jpg


Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Informace pro školy - aplikace Školského zákona

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.