Informace o zpracování osobních údajů

18.6.2018

logo_obedy.jpgSpolečnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., vypracovala dokument za účelem poskytnutí kompletních informací o způsobech a podmínkách zpracování osobních údajů společnosti v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI.

Tento dokument slouží pro lepší orientaci v problematice ochrany osobních údajů v rámci Projektu a představuje nástroj pro snadné uplatnění práv a řešení jakýchkoliv požadavků s tím souvisejících. 

Celý dokument naleznete zde na našich stránkách.

Vaše Obědy pro děti 

 

Cílem "Obědů pro děti" je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Finanční příspěvek však zásadně není poskytován přímo rodinám dětí, ale prostřednictvím základních škol či školních jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k potřebným dětem a pomoc nemohla být zneužita. Našimi partnery jsou tedy základní školy, popř. školní jídelny, které vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. Základní školy či školní jídelny, pokud jsou samostatnou příspěvkovou organizací a pokud se chtějí zapojit do Projektu, se zaregistrují na našich webových stránkách.

Po potvrzení registrace mohou základní školy/školní jídelny prostřednictvím aplikace Obědy pro děti podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro jimi vytipované nezletilé děti, pro které finanční příspěvek na dané pololetí či školní rok žádají. Abychom měli jistotu, že se pomoc skutečně dostane potřebným dětem a mohli žádost zpracovat a vyhodnotit, musíme mít dostatečné informace o nezletilém dítěti a o jeho rodinných poměrech. Bez těchto informací nejsme schopni žádost základní školy posoudit a nezletilému dítěti finanční příspěvek poskytnout.

Rodič nezletilého dítěte, které základní škola vytipovala jako potřebné dítě, tak ještě před odesláním samotné žádosti uděluje souhlas se zahrnutím svého dítěte do Projektu a také jako zákonný zástupce nezletilého dítěte uděluje společnosti WOMEN FOR WOMEN (W4W) souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte pro účely Projektu. Udělení tohoto souhlasu zprostředkovává základní škola, popř. zařízení školního stravování, které tyto souhlasy od rodičů sbírá a následně je spolu se žádostí odesílá W4W.  

Bez poskytnutí osobních údajů nezletilého dítěte nemůžeme finanční příspěvek ve prospěch nezletilého dítěte poskytnout.

Veškeré podrobnosti o postupu základních škol a školních jídelen jsou popsány v dalších sekcích našich stránek.

Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Informace o zpracování osobních údajů

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.