Chceme zvýšit počet zapojených základních škol

13.5.2021

V nedávné době jsme zvažovali, zda záběr Obědů pro děti rozšířit i na mateřské školky. Zatím zůstáváme u našeho zaměření na základní školy.

 obedy_pro_děti_ilustrační_foto.jpgImpulsem pro zvažování dalšího rozvoje byla v březnu vyhlášená výzva Ministerstva školství, mládeže a těloovýchovy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021". WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se po velmi důkladném a pečlivém zvážení, i po průzkumu situace v regionech, rozhodla do této vypsané výzvy MŠMT na úhradu stravného pro děti v mateřských školách v tomto roce nezapojit. 

Stávající záměrem projektu Obědy pro děti je navyšování počtu zapojených základních škol a školních jídelen a zvyšování počtu podporovaných potřebných školou povinných dětí v ČR. V rámci nastavených kritérií a fungujícího jednoduchého procesu pomoci je kladen důraz na kvalitu a péči při komunikaci s partnery projektu, otevřenost a flexibilitu, důvěru a dobré vztahy a především rychlost podpory pro potřebné školáky.

Využité kapacity Obědů pro děti jsou aktuálně asi jedna třetina z celkového počtu ZŠ/ŠJ v ČR a je přepokládán jejich opětovný nárůst. Dvě ze tří škol stále nejsou do Obědů pro děti zapojeny!

V dubnu jsme se tak například na pozvání opět zúčastnili akce Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru školství, kde jsme hovořili o aktuální situaci, prezentovali čísla a také odpovídali na praktické dotazy ředitelů škol a vedoucích školních jídelen. Každého takového pozvání si velice vážíme. 

Vaše Obědy pro děti

PS: Co dalšího se u nás děje, najdete v našich Zpravodajích, které vydáváme v rámci Women for Women za všechny naše projekty včetně Obědů pro děti.

Obědy pro děti > O projektu > Aktuality > Chceme zvýšit počet zapojených základních škol

S PODPOROU

ZÁŠTITA

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se fanouškem

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zadejte svůj e-mail a přihlaste se k pravidelnému odběru novinek z WOMEN FOR WOMEN.