Proces schvalování

PROCES SCHVALOVÁNÍ

(základní model v bodech)

1.  Potvrzení registrace ZŠ/ŠJ v aplikaci Obědy pro děti na https://app.obedyprodeti.cz/

2. Potvrzení přijetí online žádosti.

3. Zpracování žádosti:

- podrobně žádost projdeme,

- seznámíme se s rodinnou situací dětí,

- pokud je třeba doplnit informace, upřesnit situaci či popsat další postup, spojíme se s kontaktní osobou školy a řešíme věc hlouběji,

- kontrolujeme správnost kalkulace a období čerpání,

- pokud škola byla zapojena v projektu již v předchozím školním roce, kontrolujeme také stav vyúčtování – zda jej máme, zda je kompletní a zda byl případný přeplatek řádně vrácen zpět na transparentní účet,

- kontrolujeme aktuální možnost čerpání finančních prostředků tak, aby nedocházelo k prodlevám.

4. Odsouhlasení žádosti a možnost exportu návrhu darovací smlouvy a kalkulace v aplikaci.

5. Připojení kopie souhlasu zřizovatele do aplikace + aktualizace období čerpání a výše daru ve vztahu k vyúčtování a datu souhlasu zřizovatele ze strany ZŠ/ŠJ.

6. Potvrzení kompletnosti podkladů a správnosti údajů v darovací smlouvě a výzva k podpisu darovací smlouvy.

7. Zaslání podepsané darovací smlouvy poštou ve 2 vyhotoveních ze strany ZŠ/ŠJ (pokud není podepisována současně při osobní schůzce).

8. Podpis darovací smlouvy a úhrada celkové částky.

9. Připojení kopie podepsané darovací smlouvy do aplikace a zaslání zpět podepsané smlouvy.

10. Připojení kopie potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona do aplikace projektu ze strany ZŠ/ŠJ.

 

Obědy pro děti > Potřebujete pomoci > Proces schvalování

Staňte se Fanouškem

Odběr e-Zpravodaje

Chcete pravidelně dostávat veškeré informace na váš e-mail? Přihlašte se k našemu odběru a nic vám neunikne.

Záštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Dále nás podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti 

s finanční podporou MŠMT

pro roky 2016-18