Postup pro školy

Níže naleznete v bodech popsaný postup, podle kterého mají základní školy ve školním roce 2017/2018 postupovat.

1. Vytipování potřebných dětí - vyhledejte děti, které by mohly být zařazeny do projektu Obědy pro děti. Základní kritéria pro výběr jsou:

- rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi;

- u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy - děti mnohdy do školy nenosí ani svačinu, popř. velmi skromnou a jednotvárnou, nemohou se se svými spolužáky účastnit třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, atd.;

- rodiče dětí se školou spolupracují.

I když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivně a pomoci si váží.

Pro zařazení dítěte do žádosti potřebujete souhlas rodičů. Jedná se o nezletilé děti a do smlouvy se uvádí osobní údaje dětí. Souhlas si ponecháte.

2. Podání online žádosti - žádat pro potřebné žáky je na školní rok 2017/2018 možné pouze prostřednictvím online žádosti v nové aplikaci Obědy pro děti.

Pro nový školní rok se registrujte zde v aplikaci, případně zadejte do prohlížeče přímo adresu aplikace - https://app.obedyprodeti.cz

Na našich webových stránkách naleznete vzory formulářů.

3. Posouzení žádosti - na základě zaslané online žádosti, popř. dalších informací bude žádost posouzena. Žádosti se vyřizují postupně bez zbytečného odkladu, ovšem ve vztahu na množství přijatých žádostí. Jakmile je žádost zaevidována, obdržíte emailem zprávu o zpracovávání. Pokud by byly nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, spojíme se s kontaktní osobou v průběhu vyřizování. S odsouhlasením žádosti obdržíte emailem zprávu s vyjádřením a v aplikaci pro vás bude k dispozici export žádosti, kalkulace a návrh darovací smlouvy.

4. Po schválení žádosti - je ze strany školy nutné:

- zkontrolovat v aplikaci kalkulaci a návrh darovací smlouvy;

- zajistit souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost základní školy, jako příspěvkové organizace dle zákona);

- připojit do žádosti v aplikaci kopii souhlasu zřizovatele, popř. kopii zřizovací listiny.

Darovací smlouvu lze uzavřít až po obdržení a připojení souhlasu zřizovatele a zaktualizování kalkulace, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy.

5. Podpis darovací smlouvy - pokud je znění darovací smlouvy v pořádku a máme od vás k dispozici všechny potřebné dokumenty, budete emailem vyzváni k zaslání podepsané darovací smlouvy ve 2 vyhotoveních poštou.

6. Platba - po obdržení podepsané darovací smlouvy ze strany základní školy bude provedena platba celkové částky, a to bez zbytečného odkladu. Stav úhrady je možné sledovat na našem Transparentním účtu.

Staňte se Fanouškem

Odběr e-Zpravodaje

Chcete pravidelně dostávat veškeré informace na váš e-mail? Přihlašte se k našemu odběru a nic vám neunikne.

Záštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Dále nás podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti 

s finanční podporou MŠMT

pro roky 2016-18