Postup pro školy

Níže naleznete v bodech popsaný postup, podle kterého mají základní školy ve školním roce 2018/2019 postupovat.

V termínu do 31. 5. 2019 je možné ze strany ZŠ/ŠJ žádat v aplikaci pro potřebné děti na školní rok 2018/19. Zde ve vzorech dokumentů naleznete aktuální potřebné vzory formulářů.

Vytipování potřebných dětí - vyhledejte děti, které by mohly být zařazeny do projektu Obědy pro děti. Základní kritéria pro výběr jsou:

- rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi;

- u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy - děti mnohdy do školy nosí velmi skromnou, či jednotvárnou svačinu, nemohou se se svými spolužáky účastnit placených třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, atd.; situace je dlouhodobější.

- rodiče dětí se školou spolupracují.

I když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivněji a pomoci si váží.

Subjekt ZŠ/ŠJ se do projektu přihlásí/registruje zde v aplikaci Obědy pro děti, případně zadejte do prohlížeče přímo adresu aplikace - https://app.obedyprodeti.cz

!! Nově: Subjekt ZŠ/ŠJ obdrží návrh smlouvy o zpracování osobních údajů – bude zaslán na email zodpovědné kontaktní osoby.

Podání e-žádosti - žádat pro potřebné žáky je na školní rok 2018/19 možné ze strany ZŠ/ŠJ opět prostřednictvím e-žádosti v aplikaci Obědy pro děti.

Při odesílání e-žádosti je potřeba mít písemný souhlas zákonného zástupce. Jedná se o nezletilé dítě a v žádosti i v darovací smlouvě se uvádí osobní údaje dítěte.

!! Nově: Po odeslání e-žádosti v aplikaci nám odesíláte také 1 vyhotovení (originál) podepsaného souhlasu rodiče poštou.

Posouzení žádosti - na základě zaslané e-žádosti, popř. dalších informací bude žádost posouzena. Žádosti se vyřizují postupně bez zbytečného odkladu, ovšem ve vztahu na množství přijatých žádostí. Pokud by byly nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, spojíme se s kontaktní osobou v průběhu vyřizování. S odsouhlasením žádosti obdržíte emailem zprávu s vyjádřením a v aplikaci pro vás bude k dispozici export žádosti, kalkulace a návrh darovací smlouvy.

Po schválení žádosti - je ze strany školy nutné:

- zkontrolovat v aplikaci kalkulaci a návrh darovací smlouvy;

- zajistit souhlas zřizovatele školy s přijetím účelově určeného daru (tj. povinnost základní školy, jako příspěvkové organizace dle zákona);

- připojit do žádosti v aplikaci kopii souhlasu zřizovatele, popř. kopii zřizovací listiny.

Darovací smlouvu lze uzavřít až po obdržení a připojení souhlasu zřizovatele a zaktualizování kalkulace, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy.

Podpis darovací smlouvy - pokud je znění darovací smlouvy v pořádku a máme od vás k dispozici všechny potřebné dokumenty, budete emailem vyzváni k zaslání podepsané a orazítkované darovací smlouvy ve 2 vyhotoveních poštou.

Platba - po obdržení podepsané darovací smlouvy poštou ze strany základní školy bude provedena platba celkové částky, a to bez zbytečného odkladu. Stav úhrady je možné sledovat na našem Transparentním účtu.

Potvrzení o prominutí úhrady za stravovací služby dle § 123 odst. 4 školského zákona - připojení kopie podepsaného potvrzení splnění povinnosti prominutí úhrady do aplikace k žádosti ze strany ZŠ/ŠJ.

Pokud byste měli nějaké dotazy, či Vám nebude něco jasné, samozřejmě se na nás obraťte, jsme tu pro Vás. 

Děkujeme za spolupráci a za to, že pomáháte dětem.

 

Staňte se Fanouškem

Odběr e-Zpravodaje

Chcete pravidelně dostávat veškeré informace na váš e-mail? Přihlašte se k našemu odběru a nic vám neunikne.

Záštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Dále nás podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti 

s finanční podporou MŠMT

pro roky 2016-18